Hoppa till innehåll

Finlands Olympiska Kommitté: Projektet Johtaa kuin nainen

Målet för Finlands Olympiska Kommittés projekt Johtaa kuin nainen (ung. ledar som en kvinna) är att öka antalet kvinnor på beslutande poster inom idrotten, öka kompetensen inom idrottsledarskap och skapa ett koncept för ledarskapsutbildning. Projektet inleddes 2017 och utbildningarna pågår fortfarande. Utbildningen är avsedd för kvinnor med förtroendeuppdrag på lokal, regional eller nationell nivå. Projektet är också ett redskap för att sprida kunskap om ett mer jämställt beslutsfattande och god förvaltning som en del av arbetet för att stödja organisationernas likabehandlings- och jämställdhetsarbete.

Dela på sociala medier: