Hoppa till innehåll

Projektet Yhdenvertaisesti säveltäen

Inom Konstuniversitetets konstpedagogiska forskningscentrum CERADAs projekt Yhdenvertaisesti säveltäen (ung. komposition på lika villkor) eftersträvas en positiv inverkan på roll- och arbetsfördelningen, attityderna och uppfattningarna om komponerandet av konstmusik. Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet är att minska den könsbaserade yrkesmässiga segregationen inom branschen och att bryta stereotypier kring kompositörsyrket. På det professionella musikfältet verkar komposition vara en exceptionellt mansdominerad bransch. Obalansen mellan könen syns också inom den högsta utbildningen i komposition. Samarbetspartner inom projektet är bl.a. Finlands Tonsättare rf, Music Finland och ämnesgruppen för komposition och musikteori vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Dela på sociala medier: