Hoppa till innehåll

Riksdagen: undersökning om jämställdheten i riksdagen

Riksdagens kansli startade en undersökning om jämställdheten i riksdagen 2017. Man utredde hur riksdagsledamöterna upplevde riksdagsarbetet ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet var att ta fram information om hur jämställdheten i riksdagsarbetet och riksdagens arbetskultur kan förbättras. Resultaten var i regel positiva: jämställdheten i riksdagen upplevdes i huvudsak som god och riksdagsledamöterna tyckte att de hade goda möjligheter att påverka oberoende av kön. Å andra sidan fanns det skillnader mellan svararnas synpunkter och män upplevs i allmänhet ha större inflytande än kvinnor. Riksdagens talman vidtog åtgärder för att få slut på sexuella trakasserier och hot mot ledamöterna och för att förbättra jämställdheten.

Eduskunnan logo.
Dela på sociala medier: