Hoppa till innehåll

Statistikcentralen: bättre tillgång till statistiska data om jämställdhet

Statistikcentralen deltog i projektet genom att förbättra tillgången till och synligheten av statistiska data om jämställdhet. Statistikcentralen förband sig att utveckla i synnerhet faktainnehållet på temasidorna om jämställdhet och sidornas aktualitet samt att göra det lättare att hitta uppgifter om jämställdhet. Statistik om jämställdhet lyftes fram mer även i Statistikcentralens informationskanaler och via sociala medier. Målet var att göra det enklare för allmänheten att hitta mer ingående information om jämställdhet.

Dela på sociala medier: