Hoppa till innehåll

Suominen Oyj: blindrekrytering

Suominen Oyj är en världsledande fibertygstillverkare. Som en del av Suominens strategi för företagsansvar inleddes ett försök med blindrekrytering 2015 i syfte att främja mångfald och säkerställa jämlika möjligheter för alla sökande. Under projektets gång märkte man att största delen av arbetssökandenas personuppgifter inte har någon betydelse, men att de ändå kan påverka rekryteringsprocessen omedvetet. Försöket lyckades och blindrekryteringen bidrog till en mer effektiv, tydlig och systematisk rekryteringsprocess.

Dela på sociala medier: