Hoppa till innehåll

Uleåborgs universitet: ämnesvalen i gymnasiet ur ett jämställdhetsperspektiv

Uleåborgs universitet gjorde en utredning om ämnesvalet i gymnasiet ur ett jämställdhetsperspektiv 2017 (”Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo”). I utredningen presenterades ämnesvalens följder för universitetsstudierna och arbetslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. Man utredde hur de studerandes ämnesval i gymnasiet påverkar antagningen till både universitet och yrkeshögskolor. Ämnesvalens samband med antagningen granskades i synnerhet i förhållande till könsfördelningen inom olika utbildningsområden, med beaktande av dess följder för arbetslivet.

Oulun yliopiston logo.
Dela på sociala medier: