Hoppa till innehåll

Utrikesministeriet: jämställdhetsgärningar vid utrikesministeriet

Utrikesministeriet deltog i kampanjen med över 150 jämställdhetsgärningar. Under 2017 deltog ministrarna Timo Soini och Kai Mykkänen, liksom statssekreteraren, understatssekreterarna, avdelningscheferna och biträdande avdelningscheferna. Genom gärningarna framhölls jämställdhetens betydelse för det självständiga Finlands utveckling. Utrikesminister Soini deltog i Europeiska jämställdhetsinstitutes kampanj White Ribbon och talade mot våld mot kvinnor. Utrikeshandels- och biståndsminister Mykkänen bestämde sig för att främja jämställdhet genom att inte delta i paneler med endast män när han representerar Finland.

Också beskickningarna och utrikesministeriets avdelningar utförde minst en jämställdhetsgärning var. Till exempel ambassaden i Addis Abeba stödde bildandet av ett nätverk för kvinnliga fredsmäklare i Afrikanska unionen, medan generalkonsulatet i Los Angeles ordnade ett pitchevenemang där kvinnliga företagare och ledare kunde knyta kontakter till placerare. Många av Finlands beskickningar på olika håll i världen utmanade också lokala myndigheter och politiska beslutsfattare att göra jämställdhetsgärningar.

Dela på sociala medier: