Hyppää sisältöön

Taidemusiikissa ja säveltämisessä puretaan eriarvoistavia rakenteita

Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke on tasa-arvoteko, jonka käynnisti keväällä 2019 säveltämisen ja säveltämisen pedagogiikan alan asiantuntijoista koostuva työryhmä. Hanke sisältää sisältää sekä pedagogisia kehittämistoimia että tutkimusta. Syksyn 2019 aikana tasa-arvo taidemusiikissa on ollut useasti esillä julkisessa keskustelussa. Keskusteluun osallistuu myös Yhdenvertaisesti säveltäen -työryhmä, jonka mukaan musiikki on yleensä nähty neutraalina sosiaalisista yhteyksistä vapaana alueena, jossa säveltäjän ominaisuuksilla, kuten sukupuolella ei ole merkitystä. ”Yhtä hyvin voisimme ajatella, että sukupuolen sallitaan kuuluvan. Ehkä yleisö voisi olla jopa kiinnostunut kuulemaan erilaisista lähtökohdista syntynyttä musiikkia ja seuraamaan taidemusiikin instituutioiden avautumista kohti vastuullista ja moniarvoista toimijuutta? Erilaiset musiikilliset äänet peilaavat laajemmin moninaista yhteiskuntaa.”

”Taideyliopiston ja Suomen Säveltäjien yhteishanke pyrkii vaikuttamaan myönteisesti alan roolijakoihin, asenteisiin ja mielikuviin sekä löytämään pedagogisia lähestymistapoja, jotka voivat edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa säveltämisen opetuksessa ja oppilaitoksissa. Hanke on lähtenyt liikkeelle havainnosta, että musiikkioppilaitoksissa tytöt opiskelevat sävellystä tasapuolisesti poikien kanssa, mutta kuitenkin ammattiopintoihin hakeutuu huomattavasti vähemmän naispuoleisia opiskelijoita. Siksi hankkeessa tarjotaan säveltämisen opetusta ja mentorointia ensisijaisesti 15-20-vuotiaille tytöille ja muunsukupuolisille – poikia kuitenkaan pois sulkematta”, kirjoittaa Yhdenvertaisesti säveltäen -työryhmä eli Heidi Partti, musiikkikasvatuksen professori; Riikka Talvitie, säveltäjä; Markku Klami, säveltäjä; Minna Leinonen, säveltäjä ja Anu Ahola, toimittaja.

Lue koko kirjoitus täällä sekä tutustu Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeeseen täällä.

Jaa somessa: