Hyppää sisältöön

Tasa-arvo merkitsee Suomelle enemmän kuin suurmiehet

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganistationernas Centralförbund ry, tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE
Tiedote 31.8.2016

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelman miesvaltaisuus herätti keskustelua keväällä ja kesällä. 100 tasa-arvotekoa tuo esiin tasa-arvon merkityksen Suomen kehityksessä.

– Sukupuolten välinen tasa-arvo on merkinnyt Suomelle enemmän kuin suurmiehet. Tasa-arvo kuuluu suomalaisten perusarvoihin ja suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin. Tasa-arvo sisältyy myös suomikuvaan maailmalla. Tasa-arvon ja naisten on oltava näkyvästi esillä juhlavuonna, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöjen Keskusliiton vetämä 100 tasa-arvotekoa -hanke on osa Suomen itsenäisyyden virallista 100-vuotisjuhlaohjelmaa. Hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa. Hankkeella on 38 kumppanitahoa, joiden joukossa Helsingin kaupunki, Kuntaliitto ja YLE sekä runsaasti naisjärjestöjä. Hankkeen kunniatoimikuntaa johtaa presidentti Tarja Halonen.

Tasa-arvotekonsa esittelivät Women in Film and Television WIFT ry ja puolustusvoimat. WIFT toteuttaa mentorointiohjelman audiovisuaalisella alalla työskenteleville naisille. Tarkoituksena on parantaa alalla työskentelevien naisten työllistymismahdollisuuksia, jotka ovat tällä hetkellä miehiä heikommat. Puolustusvoimat osallistuu 100 tasa-arvotekoa hankkeeseen tutkimalla vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten kokemuksista palveluksen tasa-arvosta. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan ja sen perusteella tehdään toimintaohjelma.

– Naisten merkitys suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa on niin itsestään selvä, että se unohtuu. Maailman ensimmäiset vaaleilla valitut naiskansanedustajat olivat suomalaisia. Tasa-arvolakien ja kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen vaatii Suomessa kuitenkin yhä työtä, toteaa TANEn puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Raassina.

Ottamalla kaikki kansalaiset mukaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi ja tasa-arvoisiksi jäseniksi luomme hyvinvoivaa ja kestävää Suomea myös seuraavaa sataa vuotta varten.

www.tasaarvo100.fi  #tasaarvo100

Lisätiedot:

Eva Biaudet, puheenjohtaja            Sari Raassina, puheenjohtaja                           

Naisjärjestöjen Keskusliitto              tasa-arvoasiain neuvottelukunta

puh. 050 3140 205                           puh. 050 5232 808

Terhi Heinilä, pääsihteeri                Liisa Ketolainen, projektipäällikkö

Naisjärjestöjen Keskusliitto             100 tasa-arvotekoa

puh. 040 530 5544                          puh. 044 237 8069

Tasa-arvoasian neuvottelukunta TANE ja Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestivät keskiviikkona 31.8. klo 9-10 Pikkuparlamentissa toimittajien aamiaistapaamisen, jossa esiteltiin 100 tasa-arvotekoa -hanke.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) tavoitteena on sukupuolten välinen tasa-arvo yhteiskunnassa. TANE tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden tasa-arvoon vaikuttavien toimenpiteiden kehittämiseksi. TANE on parlamentaarinen neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa eduskunnan toimikaudeksi.

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä 400 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1911 ja sen tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen.

Jaa somessa: