Hyppää sisältöön

Tasa-arvon algoritmi -kampanja hakee ratkaisuja teknologia-alan epätasa-arvoon

Ulkoministeriön Tasa-arvon algoritmi -kampanja edistää tasa-arvoa teknologia-alalla. Kampanjassa herätetään keskustelua, kannustetaan avoimuuteen ja edistetään teknologia-alan kilpailukykyä sekä avoimuutta. Samalla innostetaan tyttöjä ja naisia tekniikan alalle. Erilaiset toimijat ovat tervetulleita osallistumaan kampanjaan.

Kampanja on osa maailmanlaajuista Generation Equality -yhteistyötä. Suomi on osana teknologiaan ja innovaatioihin keskittyvän tasa-arvokoalition johtajistoa. Generation Equality -yhteistyön tavoitteena on, että Suomi näyttää esimerkkiä tasa-arvon edistämisessä teknologian aloilla.

Maailman talousfoorumin Gender Gap -raportin mukaan tasa-arvon saavuttaminen talouselämässä kestäisi nykyisellä tahdilla 267 vuotta. Teknologian aloilla kehitys on poikkeuksellisen hidasta. Naisten osuus ICT-alan töissä on keskimäärin alle 35 prosenttia. Lähes kolme neljästä naisesta on altistunut verkkoväkivallalle, eivätkä naiset saa riittävästi tukea teknologian alan yrittäjinä tai kehittäjinä.

Teknologian merkitys korostuu päivä päivältä, ja se voi toimia tasa-arvoistavana muutosvoimana. Tasa-arvon algoritmi -kampanjassa kutsutaan teknologia-alan vaikuttajat mukaan tasa-arvon algoritmin luomiseen: jakamaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä, johtamaan esimerkillä ja rakentamaan tasa-arvoisempaa teknologia-alaa, yhteiskuntaa ja maailmaa.

Tasa-arvon algoritmi -kampanja on osa YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoimaa, maailmanlaajuista ja eri toimijat yhdistävää Generation Equality -yhteistyötä, jonka tavoitteet tekniikan ja innovaatioiden aloilla ovat:

    ● Puolittaa digitaalisten teknologioiden saatavuuteen sekä digitaaliseen lukutaitoon liittyvä sukupuolikuilu.

    ● Lisätä investointeja tasa-arvoa edistäviin teknologioihin ja innovaatioihin 50 % ja tukea näin naisyrittäjiä sekä naisten ja tyttöjen tarpeisiin vastaavien ratkaisujen kehittämistä.

    ● Kaksinkertaistaa teknologia-aloilla työskentelevien naisten määrä.

    ● Toimia sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa sekä teknologiavälitteistä väkivaltaa ja syrjintää vastaan.

Jaa somessa: