Hyppää sisältöön

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi keskusteli ajankohtaisista tasa-arvoteemoista

Presidentti Tarja Halosen johtama Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi kokoontui tiistaina 1.10.2019 Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla dekaani Maarit Ruikan ja professori Elina Knihtilän emännöimänä. Tilaisuuteen osallistui myös tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist, joka kertoi olevansa vaikuttunut tasa-arvoteot-hankkeissa tehdystä työstä.

Tällä hetkellä naisten oikeudet ja erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat kansainvälisesti haastettuina, kuvasi presidentti Tarja Halonen. Samaan aikaan positiivistakin kehitystä on: kesäkuussa Kansainvälinen työjärjestö ILO hyväksyi ensimmäisen kansainvälisen yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen väkivallan ja häirinnän torjumiseksi työelämässä. Toivottavasti Suomi ratifioi ja toimeenpanee sopimuksen nopeasti, presidentti totesi. Presidentti oli viettänyt edellisen viikon YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla ja kertoi huomanneensa siellä, kuinka tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat laajentuneet yhä useammille aloille.

Palkka-avoimuuden lisääminen on välttämätöntä perusoikeuksien toteutumiseksi, linjasi tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist ja kertoi olevansa valmis uudistamaan tasa-arvolakia sen mahdollistamiseksi. Ministeri myös pohti lainsäädännön täsmentämistä määräaikaisuuksien osalta, sillä raskaus- ja perhevapaasyrjintä ovat työelämän yleisimpiä tasa-arvo-ongelmia. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelu on aloitettu ja uusi tasa-arvoselonteko valmistuu ennen vuoden 2021 loppua.

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet kertoi vuonna 1995 naisten asemaa käsitelleessä YK:n maailmankonferenssissa hyväksytystä Pekingin toimintaohjelmasta, jonka edistymisestä jäsenvaltiot raportoivat viiden vuoden välein. Kansalaisjärjestöt Suomessa ovat Naisjärjestöjen Keskusliiton johdolla koonneet varjoraportin, jonka voi lukea täällä. Vuonna 2020 sopimus täyttää 25 vuotta ja tulee olemaan isosti esillä kansainvälisesti.

Muutamia viikkoja aiemmin tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana aloittanut Jirka Hakala esittäytyi ja muistutti, että työ tasa-arvon puolesta on kesken. Pojilla on suurempi riski esimerkiksi syrjäytyä tai alkoholisoitua ja tytöillä vastaavasti tulla syrjityksi tai seksuaalisesti pahoinpidellyksi.

Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka kertoi Artsequal-hankkeesta, jossa selvitetään taiteellisen roiminnan ja taidekasvatuksen tasa-arvovaikutuksia. Teatterikorkeakoulussa sukupuolten edustus on varsin tasainen: opiskelijoista 43 % on miesoletettuja ja 57 % naisoletettuja. Koulutusohjelmia johtavista professoreista meihiä on 49 % ja naisia 51 %. Sukupuolten tasa-arvo ja laajemmin toiseus ovat esillä niin opetuksessa, taiteellisessa toiminnassa kuin tutkimuksessa. Esimerkiksi näyttelijäntaiteen koulutusohjelman tutkintovaatimuksissa opiskelijoita kannustetaan sukupuolisensitiivisyyteen ja kulttuurisesti monimuotoiseen ajatteluun. Näyttelijäntaiteen professori Elina Knihtilä, joka toimii myös Women in Film and Television Finland ry:n (WIFT) puheenjohtajana, sanoi tilanteen muuttuneen paljon vain muutamassa vuodessa. Suuri kiitos tästä kuuluu #metoo-liikkeelle. Sittemmin esimerkiksi Elokuvasäätiö on asettanut tavoitteekseen, että rahoituksesta puolet suuntautuisi naisten vetämiin hankkeisiin. WIFT järjestää kaikille avoimen “Metoo ja Suomen rikoslaki” -tilaisuuden 21.10.2019.

Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri kertoi uudesta professuuripolusta, jossa professorit otetaan sisään nuorempina. Tämä on tasa-arvoistanut yliopiston professorikuntaa. Opetusneuvos Matti Kajaste toivoi, että Suomessakin diversiteettiä arvostettaisiin enemmän osana koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita ja kertoi tulossa olevasta innovaatioita ja sukupuolten tasa-arvoa käsittelevästä seminaarista.

Ylen strategiajohtaja Gunilla Ohls kuvasi, kuinka Yle oli näyttänyt kesällä naisten jalkapallon MM-kisat täysin samalla tavalla kuin miestenkin kisat. Käytössä oli yhtä monta kameraa, asiantuntijaa ja studiota. Aluksi tämä oli herättänyt kyselyjä ja epäilyjä, mutta lopulta konsepti oli menestys. Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula puolestaan kertoi, että kansainvälisen voimisteluliiton liittokokouksessa oli tehty tietoinen päätös edistää sukupuolten tasa-arvoa. Jatkossa jäsenliittojen on esitettävä kokouksiin sekä miehiä että naisia.

Allianssi kirittää koko nuorisoalaa tasa-arvoisemmaksi tarjoamalla mm. tukea yhdenvertaisuussuunnitteluun ja koulutuksia häirintäyhdyshenkilöille, sanoi Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard. Gebhard korosti moninaisuuden esiintuomista ja positiivisten esikuvien merkitystä. Positiivisia esikuvia on vuorossa jälleen, kun Suomen valtioneuvoston kansainvälinen tasa-arvopalkinto (IGEP) jaetaan. Tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikka tiedotti, että seuraava IGEP-tasa-arvopalkinto julkistetaan ja jaetaan 2.12.2019 Tampere-talossa.

Suomen Pelinkehittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Mariina Hallikainen taas kertoi, että Suomeen on saatu keväällä uusi järjestö: Women in Games Finland. Järjestö välittää pyynnöstä verkostoonsa kuuluvien jäsenten nimiä – enää ei voi kukaan väittää, etteikö pelialalta löytyisi osaavia asiantuntijanaisia!

Lisää tilaisuuden kuvia löydät täältä!

Jaa somessa: