Hyppää sisältöön

Tasa-arvoteot jatkuvat ja tuottavat tulosta!

Kymmenet 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdyt tasa-arvoteot ovat yhä käynnissä, minkä lisäksi jo tehtyjen tekojen tulokset näkyvät yhä tekijöidensä työssä. Useat tasa-arvoteot ovat lähteneet myös monistumaan, mistä media on hyvä esimerkki. Esimerkiksi Yle Urheilun tarjoama lisänäkyvyys naisten urheilulle on haastanut muut mediat pohtimaan omaa urheilujournalismiaan. Median tekemiä tasa-arvotekoja ja niiden vaikutusta tarkastellaan seminaarissa tiistaina 12.6.2018.

Ainakin 35 tasa-arvotekoa on yhä suoraan käynnissä tai vakiintunut pysyväksi toimintamalliksi. Esimerkiksi Monika-Naiset liitto ry tarjoaa verkkopalveluita väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, maahanmuuttajataustaisille naisille neljällä kielellä, ja Suominen Oyj on siirtynyt pysyvästi sokkorekrytointiin. Miina Sillanpään Säätiön Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hanke jatkuu vielä vuoden 2018, toiminta leviää jatkuvasti koulutettujen ohjaajien toimesta eri paikkakunnille, ja työn alla on toiminnan jatkon varmistaminen hankkeen jälkeen. Suomen Valmentajien ja palloilun lajiliittojen Valmentaa kuin nainen -hanke on yhä käynnissä, ja viimeisimpänä mukaan liittyivät pesäpalloilijat.

Useat teot ovat inspiroineet myös muiden organisaatioiden tasa-arvotyötä. Aamulehden ilmoitus siirtyä sukupuolineutraaliin kieleen herätti välittömästi laajaa yhteiskunnallista keskustelua kielen merkityksestä tasa-arvossa ja inspiroi muiden medioiden lisäksi esimerkiksi Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton tasa-arvotekoihin. Ylen urheilusisältöjen tasa-arvokartoitus ja sen pohjalta tehdyt toimenpiteet saivat aikaan vastaavia toimenpiteitä mm. Hufvudstadsbladetissa. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan median tasa-arvoteoista Helsingin Tiedekulmassa järjestettävään tilaisuuteen tiistaina 12.6.2018!

Monien tasa-arvotekojen hedelmiä vasta keräillään. Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus jakoi 22.5.2018 ensimmäisen tasa-arvopalkintonsa, jonka sai tuomiorovasti Satu Saarinen pitkäjänteisestä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä kirkossa. Sisäministeriö julkisti 31.5.2018 selvityksensä Suomen turvallisuuden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Eduskunnan tutkimus vallan jakautumisesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön selvitys naisiin kohdistuvan väkivallan kustannuksista ovat vielä työn alla.

Lisäksi useiden tekojen tuotoksina olleita materiaaleja käytetään yhä. Näistä esimerkkeinä ovat selvitykset, toimenpideohjelmat ja toimintamateriaalit. Tunne rintasi ry:n OMAKUU-sovellus rintojen omatarkkailuun on saatavilla maksutta Apple Storesta ja Play Kaupasta ja Tilastokeskuksen tasa-arvon teemasivut helpottavat tasa-arvotiedon löytymistä. Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry selvitti naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista vammaisjärjestöjen päätöksenteossa.

Näiden lisäksi useat sinänsä päättyneet teot ovat johtaneet jatkotoimenpiteisiin, ja tasa-arvotyötä tehdään näissä organisaatioissa tällä hetkellä jollain muulla tavalla. Suomen Ratsastajainliiton tasa-arvotekona oli Reilu Peli -työkirja sekä luento- ja koulutuskiertue. Vuonna 2018 Reilu Peli on Ratsastajainliiton teemavuosi, ja painotus sisältää myös tasa-arvotyön. Monaliiku – Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry järjesti lokakuussa 2017 pakolaisnaisten jalkapallofestivaalin, joka lisäsi tietoisuutta pakolaisnaisten tilanteesta Suomessa ja Euroopassa. Nyt MonaLiikulla on alkamassa Mentor on the Move -mentorointihanke maahanmuuttajataustaisten naisten terveyden, työllistymisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tasa-arvotekotyö jatkuu siis vahvana, ja uusia tekoja pääsee tekemään myös jatkohankkeen puitteissa! Pysy kuulolla viimeisimmistä tasa-arvoteoista seuraamalla nettisivua, Naisjärjestöjen Keskusliiton Facebook-sivua sekä hashtagia #tasaarvoteot sosiaalisessa mediassa.

Kuva: Paula Ojansuu

Jaa somessa: