Hyppää sisältöön

Tasa-arvotiedon keskus Minnan (THL) tasa-arvotekona tasa-arvopäivien siirtyminen maakuntiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) sijaitseva Tasa-arvotiedon keskus Minna aloitti vuonna 2015 valtakunnallisten tasa-arvopäivien perinteen Helsingissä. Vuodesta 2017 alkaen päiviä on tarkoitus järjestää säännöllisesti myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ensimmäisenä tapahtumapaikkana on Kajaani lokakuussa 2017. Tavoitteena on luoda aidosti valtakunnallinen tasa-arvoalan kehittämisen tapahtuma, joka kokoaa yhteen toimijoita eri puolelta Suomea.

Tasa-arvopäivät ovat sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen tapahtuma, jota THL:n tasa-arvotiedon keskus järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja laajan tasa-arvotoimijoiden verkoston kanssa. Tasa-arvopäivät ovat vakiintuneet sukupuolten tasa-arvon parissa työskentelevien vuosittaiseksi päätapahtumaksi. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki tasa-arvosta kiinnostuneet!

Vastaavaa tasa-arvoalan valtakunnallista tapahtumaa ei ole Suomessa aiemmin järjestetty. Päivien tarkoituksena on tasa-arvotyönammattilaisten keskinäinen tapaaminen, ajankohtaisista tasa-arvoasioista keskusteleminen, tiedonkulun ja toimintatapojen parantaminen sekä osaamisen jakaminen ja kehittäminen. Vuosina 2015 ja 2016 tasa-arvopäivät kokosivat yhteen noin 200 aktiivista alan toimijaa. Ne ovat saaneet erinomaista palautetta ja niille on toivottu vuosittaista jatkuvuutta. 

Tapahtuman järjestelyissä pyritään jatkossakin varmistamaan mahdollisimman hyvin sisältöjen monipuolisuus sekä tasa-arvopolitiikan, tutkimuksen että käytännön tasa-arvotyön näkökulmista. Erittäin tärkeänä tavoitteena on myös nostaa esiin niin kunta-, alue- kuin valtakunnan tason tasa-arvokysymyksiä ja -toimijoita. Lisäksi kiinnitetään huomiota sukupuolen moninaisuuteen ja intersektionaalisiintasa-arvokysymyksiin sekä tavoitellaan tapahtuman sisältöjen ajankohtaisuutta ja alan kehittymistä.            

Lue lisää Teot-sivultamme! 

Lisätietoja: www.thl.fi/tasa-arvo

Jaa somessa: