Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaje-hankkeen seminaari Plan F – parempaa talouspolitiikkaa tasa-arvoteoksi

Tasa-arvovaje järjestää seminaarin Plan F – parempaa talouspolitiikkaa 30.11.2016. Taloutta kriittisesti sukupuolinäkökulmasta tarkasteleva feministinen taloustiede tunnetaan maailmalla, mutta Suomessa alan monitieteinen tutkimus on toistaiseksi näkynyt vain vähän. Seminaari korjaa tilannetta ja rakentaa parempaa talouspolitiikkaa monialaisen tutkija- ja asiantuntijajoukon kanssa. Seminaarissa kuullaan kahta alan johtavaa asiantuntijaa Iso-Britanniasta: emeritaprofessori Diane Elsonia (Essex University) ja senior lecturer Jerome de Henauta (Open University).

Brittitutkijoiden Iso-Britannian kontekstiin räätälöity Plan F ei ole sellaisenaan siirrettävissä Suomeen, sillä maiden tilanteet ja rakenteet poikkeavat toisistaan. Se tarjoaa kuitenkin aineksia Suomen oman feministinen talouden strategian kehittelyyn. Plan F:n keskeinen viesti on, että investointi sosiaaliseen infrastruktuuriin – hoivaan, kasvatukseen, ja sosiaaliturvaan – lisää ihmisten hyvinvointia ja talouden tuottavuutta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Plan F ja sitä tukeva tutkimus hoivainvestointien positiivisista vaikutuksista työllisyyteen ja talouskasvuun purkavat sukupuolittuneita talouden hierarkioita. Ne kyseenalaistavat Suomessakin vallitsevaa ajattelutapaa, jossa julkiset hyvinvointipalvelut ymmärretään kustannuseränä samaan aikaan kun fyysinen infrastruktuuri nähdään taloudellisesti tuottavana investointina.

Seminaarin toinen pääpuhuja Diane Elson on kansainvälisesti tunnettu sukupuolen, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien ja budjettien tutkija ja yksi sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittäjistä. Hän on julkaissut laajasti sukupuolten tasa-arvoa ja taloutta käsittelevistä teemoista, kuten makrotalouspolitiikan sukupuolittuneisuudesta ja leikkauspolitiikan sukupuolivaikutuksista. Toinen pääpuhuja Jerome de Henau on taloustieteen senior lecturer Open Universityssä. De Henau on johtanut WBG:n tutkimusprojektia, jossa tarkasteltiin julkisten hoivainvestointien kasvu- ja työllisyysvaikutuksia. Hän on myös tutkinut leikkauspolitiikan sukupuolittuneita vaikutuksia työlllisyyteen sekä tulojen sukupuolittunutta jakautumista kotitalouksien sisällä. Seminaarin yhteisjärjestäjänä toimii VATT. Tutustu seminaarin ohjelmaan ja puhujiin tästä.

Tasa-arvovaje -hanke kerää monialaista tutkijaverkostoa. Sen ovat perustaneet tutkijat Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen ja Hanna Ylöstalo. Tasa-arvovaje -hanke tuo julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon yleistajuista tutkimustietoa sukupuolesta, taloudesta ja tasa-arvosta. Hanke toimii Koneen Säätiön rahoituksella. 

Lue lisää Teot-sivuiltamme!

Lisätietoja: http://www.tasaarvovaje.fi/

Plan F -logo valkoisella teksillä oranssilla taustalla.
Jaa somessa: