Hyppää sisältöön

Teknologia-aloille tarvitaan lisää naisia myös Pohjanmaalla

Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa: vain 10 % suomalaisista työskentelee aloilla, joilla on suunnilleen yhtä paljon naisia ja miehiä. Naiset suuntautuvat erityisesti opetus- ja hoiva-aloille, miehet tekniikkaan ja logistiikkaan. Stereotypiat toistuvat nuorten toiveammateissa yhä siten, että nuorten naisten yleisin toiveammatti on työ sosiaali- ja terveysalalla ja nuorten miesten yleisin toiveammatti on työ tekniikan alalla. Alojen jakautuminen sukupuolittain jäykistää työmarkkinoita ja estää parhaiden kykyjen hyödyntämistä.

Yhtenä vastauksena tähän haasteeseen sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden takaamiseksi järjestetäänkin keskiviikkona 24.2.2021 Equalitech: Nordic seminar on Women and Technology -verkkotapahtuma, jossa Pohjanmaan ja lähialueiden alueen lukiolaisia, erityisesti tyttöjä ja nuoria naisia, kannustetaan suuntautumaan teknologian aloille esittelemällä sen tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia. Tapahtuma järjestetään yhteisöllisesti alueen eri toimijoiden kesken ja tällä hetkellä mukana ovat järjestäjän Vaasa Entrepreneurship Societyn lisäksi: Wärtsilä, ABB, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Vaasan yliopisto, Vaasan Ammattikorkeakoulu, WestEnergy, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Merinova, Nordic Energy Equality Network ja EnergyVaasa.

”Olemme vahvasti sitoutuneet monimuotoisen työyhteisön ja inklusiivisen työkulttuurin kehittämiseen. Haluamme olla mukana luomassa sosiaalisesti ja kestävästi kehittyvää yhteiskuntaa Suomessa”, sanoo yhtenä pääsponsorina toimivan Suomen ABB:n henkilöstöjohtaja Anu Saarelainen.

”Haluamme Wärtsilässä tukea sukupuolten tasa-arvon toteutumista organisaatiossamme, mutta myös yhteiskunnassa laajemmin. Tässä on kyse myös tulevaisuuden asiantuntijuuden turvaamisesta”, jatkaa toisena pääsponsorina toimivan Wärtsilän henkilöstöjohtaja Kai Kamila.

”Teknologia on nopeasti kehittyvä ja laaja ala, jonka moninaisuudessa on vielä paljon tehtävää. Esimerkiksi ICT-aloilla työskentelee EU:ssa 7,8 miljoonaa ihmistä, joista ainoastaan 18 % on naisia”, sanoo tapahtumäjärjestelyjä hoitavan Vaasa Entrepreneurship Societyn puheenjohtaja Tiia-Maria Kinnula.

”Opiskelu- ja työalojen sukupuolittainen eriytyminen on yksi merkittävimpiä suomalaisia tasa-arvohaasteita. Siksi on hienoa, että eri alojen mahdollisuuksia esitellään matalalla kynnyksellä ja erityisesti kannustetaan tyttöjä teknologian aloille”, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Tapahtumassa on mukana myös Pohjoismaista näkökulmaa. ”Pohjoismaat ovat tunnettuja sekä korkeasta koulutus- ja osaamisasteesta että sukupuolten tasa-arvosta. Kumpikin näistä vaatii jatkuvaa työtä ja kehitystä”, perustelee Pohjoismaiden ministerineuvoston Mia Smeds.

Tilaisuus järjestetään etätilaisuutena Zoomin kautta livenä 24.2 9.00 alkaen. Puhujina toimivat mm. avaruusfysiikan professori Emilia Kilpua Helsingin yliopistosta, johtavana pelisuunnittelijana toimiva Essi Jukkala Wondershopilta sekä Helenin Business Development Manager Pirjo Jantunen. Katso koko ohjelma täällä.

Lisätiedot ja mediakontaktit:

Tiia-Maria Kinnula
[email protected]
0456332308

Lisätietoja ammatti- ja opintoalojen sukupuolen mukaisesta eriytymisestä mm. Tasa-arvotiedon keskuksen sivuilta.

Jaa somessa: