Hyppää sisältöön

Anonyymin työnhaun kokeilu ja edistäminen

Työhönotossa tapahtuu syrjintää esimerkiksi silloin, kun ansioitunut hakija jätetään valitsematta tehtävään sukupuolensa vuoksi tai kun vierasperäisen nimen omaavaa henkilöä ei nimensä takia haluta kutsua työhaastatteluun. Kansainvälisissä tutkimuksissa yleisimmiksi syrjinnän aiheuttajiksi on todettu etninen alkuperä, sukupuoli ja ikä. Lisäksi tuoreimmissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota erityisesti palvelualoilla esiintyvään ulkonäkösyrjintään.

 

Valitettavasti työhönottosyrjintää tapahtuu myös meillä Suomessa. Työelämän yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat asioita, joita me demarinuoret haluamme olla mukana edistämässä – myös oman järjestömme sisällä. Haluamme purkaa tiedostamattomia ennakkoluulojamme ja rohkaista ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan meille töihin. Sitoudumme seuraavan kerran, kun rekrytoimme työntekijää keskustoimistollemme tai piireihimme, kokeilemaan niin sanottua anonyymiä työnhakua. Ennen rekrytointia luomme järjestöllemme anonyymin työnhaun käytänteet, joita noudattamalla toteutamme rekrytoinnin.

 

Anonyymillä työnhaulla tarkoitetaan menettelyä, jossa saapuneista työhakemuksista poistetaan valittavan työtehtävän kannalta epäoleellisia tietoja, jotka kuitenkin saattaisivat tiedostamattomasti ohjata rekrytointipäätöksiä ja vaikuttaa siihen, keitä kutsutaan työhaastatteluun. Tällaisia epäoleellisia tietoja ovat ainakin hakijan nimi, sukupuoli ja ikä. Anonyymi työnhaku ei poista rakenteellista syrjintää, mutta pakottaa rekrytointipäätöksiä tekevät henkilöt katsomaan hakemuksia uudella tavalla ja perustelemaan päätöksiä vain hakemuksista saatavilla tiedoilla. Lisäksi anonyymin työnhaun käyttö on positiivinen signaali työpaikan hakemista suunnitteleville, työhönottosyrjintää pelkääville henkilöille, kun sen käytöstä ilmoitetaan jo hakukuulutuksessa.

 

Mikäli anonyymin työnhaun kokeilu sujuu hyvin, otamme menettelyn soveltuvilta osiin käyttöön kaikissa rekrytoinneissamme. Sen lisäksi, että itse kokeilemme anonyymiä työnhakua, kannustamme myös lähiyhteisöjämme vastaaviin kokeiluihin ja edistämme keskustelua työhönottosyrjinnän ehkäisemisestä. Olemme tehneet Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 45. puoluekokoukseen aloitteen anonyymistä työnhausta.

 

Sosialidemokraattiset Nuoret ry on valtakunnallisesti toimiva, demokratian, solidaarisuuden ja kansainvälisyyden pariaatteita puolustava, feministinen nuorisojärjestö. Jäsenemme ovat 15−32- vuotiaita yhteiskunnallisesti tiedostavia nuoria.

Tekijä: Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Lue lisää

Jaa somessa: