Hyppää sisältöön

Arvio lähisuhdeväkivallasta aiheutuvista kustannuksista Suomessa

Tasa-arvoasioista  vastaava ministeri Annika Saarikko osallistuu Naisjärjestöjen  Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan100 tasa-arvotekoa  -hankkeeseen. Saarikon tasa-arvoteossa arvioidaan kuinka paljon  lähisuhdeväkivallasta aiheutuu kustannuksia Suomessa.

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusongelma myös Suomessa.

”Inhimillinen  kärsimys, joka väkivallasta aiheutuu, on tietysti suurin murhe eikä  sille voi laskea hintaa. Mutta sen lisäksi naisiin kohdistuvasta  väkivallasta ja lähisuhdeväkivallasta aiheutuu taloudellisia  kustannuksia ja meidän on tärkeää tietää millaisesta summasta puhutaan”,  ministeri Saarikko sanoo,

Näitä kustannuksia on arvioitu  Suomessa viimeksi 2000-luvun alussa. Tällöin laskettiin, että Suomessa  syntyy naisiin kohdistuvan väkivallan vuoksi välittömiä kustannuksia  noin 48 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannukset syntyvät  terveydenhoidossa sekä sosiaali- ja oikeussektoreilla. Samat tutkijat  selvittivät muutamaa vuotta myöhemmin kustannuksia Hämeenlinnan  alueella. Esimerkkikaupungin tulokseksi saatiin 1,2 miljoonaa euroa  välittömiä kustannuksia vuodessa. Tämän perusteella on arvioitu, että  Suomessa lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset olisivat noin 90  miljoonaa euroa vuosittain.

Ministeri Saarikon tasa-arvoteon  tarkoituksena on päivittää arvio kustannuksista, joita väkivallasta  aiheutuu. Tutkimukseen on varattu 100 000 euroa ja tutkimushankkeen  rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Hankehaku julkistetaan vuoden  2018 alussa.

”On tärkeää arvioida uudelleen lähisuhdeväkivallasta  aiheutuvat kustannukset esimerkiksi maakunta- ja sote-uudistuksia  varten, sillä tämä auttaa paremmin arvioimaan ennaltaehkäisevien  palvelujen ja uhrien auttamiseen tarkoitettujen palvelujen kehittämistä  ja rahoituksen suuruutta”, ministeri Saarikko toteaa.

Arvio  lähisuhdeväkivallan kustannuksista palvelee myös Euroopan neuvoston  naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisen sopimuksen  toimeenpanon suunnittelua. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 2015.

Lue STM:n tiedote täällä.

Tekijä: Sosiaali- ja terveysministeriö
Lue lisää

Jaa somessa: