Hyppää sisältöön

ITSE TEHTY ARKI – THE SELF MADE EVERYDAY LIFE – Yhteisölliset taidetyöpajat – Community Art Workshops

Itse tehty arki on yhteisöllinen, kulttuurista tasa-arvoa ja saavutettavuutta edistävä taidehanke, jossa eri-ikäiset ja monista lähtökohdista olevat ihmiset kokoontuvat ympäri Suomea luomaan taidetta kierrätysmateriaaleista. Hanke toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä Suomen Valkonauhaliiton paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat yhteisöt (esim. hoivakodit, palvelutalot, vastaanottokeskukset, koulut) mm. Oulussa, Lappeenrannassa, Tampereella, Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä. Hanketta tukee Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

100 tasa-arvotekoa –hankkeessa haluamme nostaa esiin erityisesti Joutsenon vastaanottokeskuksen kanssa yhteistyössä 2016-2017 järjestettävät taidetyöpajat. Ensimmäiset taide- ja musiikkiterapeuttien ohjaamat työpajat pidettiin 30.11.2016 vastaanottokeskuksen historiallisessa miljöössä, joka sijaitsee Konnunsuolla ja on aiemmin toiminut täytäntöönpanovankilana. Työpajojen osallistujina ovat naiset ja lapset, ja työpajat järjestetään yhteistyössä Hapke 3 (haavoittuvassa asemassa olevan turvapaikanhakijan palvelut) – hankkeen kanssa. Hapke 3 on Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskusten yhteishanke, johon Maahanmuuttovirasto osallistuu työpanoksella. Hapke 3 – hankkeen tavoitteena on kehittää vastaanottojärjestelmää yksin tulleiden väkivaltaa kokeneiden naisten ja heidän lastensa näkökulmasta. Hanke muun muassa kokoaa hyviä toimintatapoja ja taustatietoa aiheesta, kehittää naisten tukitoimintaa vastaanottokeskuksissa, tuo psykologisen ensiavun toimintamallin keskuksiin ja järjestää koulutusta ja materiaaleja työntekijöille.

Suomen Valkonauhaliitto on valtakunnallinen vuonna 1905 perustettu ehkäisevää päihdetyötä tekevä naisjärjestö. Valkonauhatyön tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallista tasa-arvoa, tukea ihmisiä erilaisissa ongelmatilanteissa ja kutsua toimintaan päihteettömyyden puolesta. Suomen Valkonauhaliitto on yhteistyössä koko Suomen itsenäisyysjuhlavuoden ajan Taideyliopiston koordinoiman Artsequal – hankkeen kanssa, joka tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.

Lue lisää teosta Valkonauha-lehdestä.

Tekijä: Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Lue lisää

Jaa somessa: