Hyppää sisältöön

Johtaa kuin nainen

Liikunnan ja urheilun tasa-arvotyössä huomion kohteena ovat olleet erityisesti naisten osallistuminen harrastajina ja kilpailijoina, medianäkyvyys sekä naisten osuus valmennus- ja johtotehtävissä. Etenkin tasa-arvoisemman urheilujohtamisen edistyminen on ollut hidasta: vuonna 2017 lajiliittojen hallituksen jäsenistä 27% on naisia ja puheenjohtajista 13%.

Johtaa kuin nainen -hankkeen tavoitteena on lisätä naisten määrää urheilun päätöksentekopaikoilla, lisätä urheilujohtamisen osaamista ja luoda johtamiskoulutuskonsepti. Koulutus on suunnattu paikallisella, alueellisella tai valtakunnallisella tasolla luottamustehtävissä toimiville naisille. Johtaa kuin nainen -hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön, Olympiakomitean ja Paralympiakomitean Suomi 100 -juhlavuoden haastekampanjaa sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi liikunnassa ja urheilussa. Hanke on myös väline levittää tietoisuutta tasa-arvoisemmasta päätöksenteosta ja hyvästä hallinnosta osana järjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön tukemista.

Hankkeen kesto on puolitoista vuotta (1.5.2017-30.11.2018) ja koulutus sisältää neljästä viiteen lähijaksoa. Osallistujat (20) saavat työkaluja johtamiseen ja itsensä kehittämiseen asiantuntijoiden, roolimallien ja mentoreiden opastamina. Teemoja koulutuksessa ovat mm. urheilun toimintaympäristö, itsensä johtaminen, vuorovaikutus ja esiintyminen, kriisitilanteiden hallinta, strateginen johtaminen ja verkostoituminen. Koulutuksessa annettavat välitehtävät kiinnittävät lähijaksojen teemat jokaisen osallistujan omaan toimintaympäristöön. Koulutuksen myötä osallistujat muodostavat keskenään päätöksentekijöiden verkoston ja tutustuvat myös oman lajinsa toimijoihin. Osallistujat tulevat näkyväksi omille lajeilleen potentiaalisina ja motivoituneina ehdokkaina erilaisiin vastuullisiin tehtäviin.

Johtaa kuin nainen -hanketta rahoittavat Kansainvälisen Olympiakomitean Olympic Solidarity, Gender Equality and Diversity -ohjelma ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: www.olympiakomitea.fi/tasa-arvo ja hakuohjeet

Tekijä: Suomen Olympiakomitea
Lue lisää

Jaa somessa: