Hyppää sisältöön

Joustoa ja valinnanvapautta perheille

Vihreiden 15.12.2016 julkistama perhepolitiikkakokonaisuus lisää tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Perhevapaisiin lisätään joustoa ja valinnanvapautta. Lisäksi siirrytään kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja parannetaan vanhempien asemaa työelämässä. 

Naisten asema työelämässä ei vahvistu eikä isien tasavertainen vanhemmuus toteudu ilman perhevapaiden uudistamista. Laadukas varhaiskasvatus on panostus lasten yhdenvertaisuuteen. Työmarkkinoiden tasa-arvon lisäämiseksi voidaan tehdä paljon.  

Matkalla kohti 6+6+6-mallia Vihreät esittää perhevapaamallia, joka ei lisää kustannuksia nykyiseen järjestelmään verrattuna. Ansiosidonnaisista vanhempainvapaista isälle korvamerkitään 5 kuukautta, äidille 5 kuukautta ja lisäksi 5 kuukautta vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla.  

Haluamme lisätä perheiden valinnanvapautta ja perhevapaiden joustavuutta. Vanhempain- ja hoitorahaa voi nostaa pienemmissä erissä ja pidentää siten niiden kestoa. Vapaita voi hyödyntää myös lyhyinä pätkinä tai osapäiväisesti. Perheissä, joissa isä ei käytä osuuttaan vapaista, äidin ansiosidonnaisen perhevapaa silti hieman pidentyy nykyisestä. Nykyinen kotihoidontuki korvataan 838 euron kuukausittaisella hoitorahalla. 

Vihreiden malli ottaa huomioon perheiden moninaisuuden korjaamalla puutteita yhden vanhemman perheiden sekä sateenkaari- ja adoptioperheiden osalta.  

Vihreät muuttaisi myös vanhemmuuden kustannusten korvaamista niin, että raskaudesta johtuvat sairauspoissaolot korvataan työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvina kustannuksina. Samoin korvattaisiin sairaan lapsen hoidosta aiheutuvia sairauslomapalkkakuluja 

Vihreät torjuu hallituksen tekemät heikennykset päivähoitoon. Kaikkien lasten oikeus päivähoitoon halutaan palauttaa ja ryhmäkoot pitää entisenlaisena. Vihreiden mallissa kaikille lapsille tarjottaisiin neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. Sen yli menevältä osalta päivähoito olisi edelleen maksullista ja veloitus tuntiperustaista. 

Joustoa ja valinnanvapautta perhevapaisiin 

 • 5 vkoa raskausrahaa synnyttäneelle.
 • 15 kk ansiosidonnaista vanhempainrahaa, 5kk on isälle ja 5 kk on äidille korvamerkittyä vapaata. 5 kk on jaettavissa vanhempien kesken.
 • 6 kk hoitorahaa jaetaan vapaasti vanhempien tai muun perheenjäsenten kesken. Hoitoraha on 838 euroa kuussa kk.
 •  Etuuksia voi nostaa pienemmissä erissä niin, että se pidentää vapaan kestoa. Vapaita voi käyttää osa-aikaisesti. Vanhempainraha käytettävä ennen kuin lapsi 3, hoitoraha ennen 7v.

 

Laadukasta varhaiskasvatusta kaikille

 • Palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus.
 • Palautetaan ryhmäkoot ennalleen.
 • Varhaiskasvatuksesta päiväkodeissa ilmaista 20h viikossa.
 • Tuntiveloitus käyttöön päivähoidossa.
 • Varhaiskasvatuksen kehittäminen: pätevät opettajat, sopivat ryhmäkoot

Tasa-arvoa työmarkkinoille 

 • Jaetaan vanhemmuuden kustannukset kaikkien työnantajien kesken
 • Kohennetaan palkkatasa-arvoa
 • Puretaan palkkasalaisuus
 • Tehdään sukupuolivaikutusten arviointi kaikille työmarkkina- ja palkkaratkaisuille
 • Työmarkkinoiden sukupuolittuneisuuden purkaminen

Tekijä: Vihreät
Lue lisää

Lapsia lattialla istumassa kuvattuna ylhäältä.
Jaa somessa: