Hyppää sisältöön

JUDO naisten suurleiri ja judo on tyttöjen juttu -hanke

JUDO naisten suurleiri on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Suurleiri on ensimmäinen Suomessa naisille järjestettävä suurjudotapahtuma, jonka tavoitteena on naisjohtajuuden ja -valmennuksen edistäminen. Leiri on sekä valmennus- että verkostoitumis- ja ryhmäytymistapahtuma, joka tukee vahvan naistoimijan identiteetin kehittymistä. Tämä edistää naisten mahdollisuuksia kohota merkittäviksi urheiluvaikuttajiksi ja valmentajiksi. Suurleiri on osa laajempaa opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuella tukemaa ”judo on tyttöjen juttu” -hanketta. Leiri kokoaa yhteen koko Suomen kaikenikäiset ja kaikentasoiset naisjudokat. Suurleirin motto on ”Yhdessä olemme enemmän, koemme enemmän ja opimme enemmän”. Suomi 100 -ohjelmaan kuuluvana tapahtumana leiri piirtää monipuolisten naisten omakuvaa, jonka pohjalta tulevaisuuden vahvoja naisvaikuttajia rakennetaan.

Suurleiri on yksi konkreettisista ”judo on tyttöjen juttu”-hankkeen toimintamuodoista. Koko hankkeen tavoitteena on tukea tyttöjen ja naisten osallisuutta, toimintamahdollisuuksia ja vahvan naistoimijan identiteetin kehittymistä maskuliiniseksi mielletyssä kamppailulajikulttuurissa. Urheilun kansallissankaruus ei katso sukupuolta. Kansalaistoimintoina toteutettavat tasa-arvoteot koskettavat ja ovat jo vuosisadan ajan tarjonneet suomalaisille miehille ja naisille väylän saada oma ääni kuuluviin. Urheilu ja muu ruumiinkulttuuri on koko Suomen itsenäisen taipaleen ajan ollut erityisasemassa kansallisen itsetunnon kohottajana ja yhteishengen luojana. Jigotai (tapahtuman organisoiva seura) jatkaa tätä traditiota ja on samalla mukana osana virtaa luomassa aktiivisen suomalaisen tytön, naisen ja kansalaistoimijan mallia. JUDO naisten suurleiri -tapahtuma haastaa ja määrittelee uudestaan suomikuvaa korostaen tasa-arvoista toimijuutta urheilun eri kentillä ja nyt, ensimmäistä kertaa sataan vuoteen, erityisesti kamppailu-urheilussa. Ideana on lähteä oman ruumiin ja kehonkuvan hyväksymisestä, joka luo perustan positiiviselle minäkuvalle ja aktiivisen naisen roolille urheilukulttuurissa ja laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Muita hankkeen tasa-arvotekoja ovat muun muassa syksyllä 2017 aloitettu naisten oma judon peruskurssi ja judomimmit yhteisön perustaminen (judomimmit.fi, löytyy myös facebookista ja instagramista). Lisäksi keväällä 2018 järjestetään kaksi liikunnassa tapahtuvan syrjinnän ehkäisyyn keskittyvää työpajaa. Työpajat ovat avoimia ja maksuttomia kaikille Jyväskylän alueen kamppailulajeille. Toinen työpaja kouluttaa valmentajia, ohjaajia ja aikuisia urheilijoita ja liikkujia ja toinen kamppailulajien nuoria tyttöjä tunnistamaan, ehkäisemään ja kohtaamaan sukupuolisyrjintää. Työpajojen kouluttajina toimivat liikunnassa tapahtuvan syrjinnän ehkäisyyn perehtyneet Jyväskylän yliopiston liikuntapsykologian asiantuntijat.

Lajina judo tarjoaa erinomaiset välineet liikuntakulttuurille, joka edistää tasa-arvoisen liikunnan toteuttamista. Laji sopii hyvin kaikille. Tyttöjen osuus jää monessa seurassa silti alle neljänneksen. Seurojen johtohahmot ja valmentajat ovat usein miehiä. Siksi on tärkeää tarjota tulevaisuuden naisurheiluvaikuttajille samastumisen kohteita ja samaa sukupuolta olevia roolimalleja. JUDO naisten suurleirin ja koko ”judo on tyttöjen juttu”-hankkeen avulla jatkamme suomalaiseen yhteiskuntaan jo syvään juurtuneita judon perinteitä, luomme kokonaan uuden naiskamppailijat esiin nostavan perinteen, vahvistamme tulevaisuuden tekijöiden identiteettiä. Hanke lisää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista, purkaa stereotypioita ja parantaa naisten asemaa ja näkyvyyttä liikunnan ja urheilun johtamisessa ja valmennuksessa.

Lue lisää täältä!

Tekijä: Jigotain judojaos
Lue lisää

Jaa somessa: