Hyppää sisältöön

Kansainvälinen kehitystoiminta seksuaaliterveyspalvelujen parantamiseksi

Väestöliitto tukee Nepalissa nuorille suunnattujen seksuaaliterveyspalvelujen parantamista ja kehittämistä sekä seksuaalioikeuksien toteutumista. Hanke toimii kahdeksassa läänissä ja hyödynsaajia on n. 393 000 ihmistä. Erityishuomiota kiinnitetään nuorten tyttöjen ja naisten tarpeiden tunnistamiseen, huomioon ottamiseen ja naisten työllistämiseen. Hankekumppaneina ovat WWF Suomi ja WWF Nepal sekä Nepalin perhesuunnittelujärjestö FPAN. Hankkeessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kestävä luonnonvarojen käyttö sekä seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistäminen.

Nuorille ja aikuisille tarjotaan seksuaaliterveystietoa vapaaehtoisten vertaiskouluttajien, terveydenhuollon henkilökunnan ja kampanjoiden kautta. Lisäksi tarjotaan tietoa luonnonsuojelusta sekä luontoa säästäviä ratkaisuja, kuten biokaasuliesiä. Terveyspalveluita tarjotaan mobiiliklinikoiden avulla. Hankkeessa pyritään köyhyyden vähentämiseen mm. kehittämällä osuuskuntia ja mikrolainaryhmiä, jotta ihmiset ja erityisesti nuoret saisivat kestäviä elinkeinoja. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.

Vuoden 2017 aikana järjestetään kahdeksassa hankeläänissä n. 500 koulutusta seksuaaliterveydestä ja luonnonsuojelusta nuorille vertaiskouluttajille, koululaisille sekä aikuisille, jotka ovat aktiivisia erilaisissa luonnonvarojen hallintaryhmissä. Kylissä kampanjoidaan hyvän seksuaaliterveyden ja luonnonsuojelun puolesta, ja tähän aktivoidaan mukaan myös mediaa. Seksuaaliterveyspalveluita kehitetään niin, että ne tavoittaisivat myös syrjäseutujen ihmisiä (mm. 24 mobiiliklinikalla ja 12 pienen klinikan perustamisella/vahvistamisella), ja olisivat nuorisoystävällisiä.

Lue lisää Väestöliiton tasa-arvoteoista täällä!

Tekijä: Väestöliitto ry
Lue lisää

Jaa somessa: