Hyppää sisältöön

Kansalaisopistot lisäävät maahanmuuttajanaisten osallisuutta

Kansalais- ja työväenopistot tarjoavat opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaikille iästä, sukupuolesta, koulutustaustasta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Kansalaisopistot lisäävät myös maahanmuuttajanaisten osallisuutta, sillä monille kansalaisopiston kursseille voi osallistua, vaikka oma kielitaito ei olisi vielä kovin vahva. Kotona lapsia hoitavat maahanmuuttajanaiset kokevat helposti ulkopuolisuutta yhteiskunnassamme. Kansalaisopisto tarjoaa heillekin mahdollisuuksia kielen ja muiden taitojen oppimiseen, harrastamiseen, ihmisten tapaamiseen ja yhteiskunnallisesti aktiiviseen elämään.

Tällaisia kotiäitejä kotouttavia kursseja on järjestetty kansalaisopistoissa eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Salon kansalaisopisto pilotoi syksyllä 2016 kotiäideille ja heidän alle kouluikäisille lapsilleen suunnattua ilmaisutaidon kurssia. Kurssi järjestettiin Salon avoimen päiväkodin tiloissa. Kurssisisällöt olivat valokuvausta, kuvailmaisua, kollaasien tekoa ja teatteri-ilmaisun harjoitteita kuten liike- ja aistiharjoitteita. Teemoja olivat mm. oma osaaminen, unelmat ja perhe. Kurssilla tehtyjen töiden ja harjoitusten tavoitteena oli naisten omakuvan ja itseilmaisun vahvistaminen. Kurssille osallistuneet eivät osallistuneet kotoutumiskoulutukseen sillä hetkellä, vaan olivat kotona lasten kanssa. Kurssin kesto oli 6 viikkoa (2 oppituntia/kerta) ja kurssille osallistui seitsemän äitiä lapsineen.

Kurssin opettajina toimivat teatteri-ilmaisun ohjaaja/teatteri-ilmaisun opettaja Sarika Lipasti ja valokuvaaja Andrea Vannucchi. Kurssi oli pilotti eli testi, jossa testattiin toimiiko kuvailmaisu ja teatteri-ilmaisu kurssisisältöinä hyvin heterogeeniselle ryhmälle sekä koulutustaustoiltaan, kulttuuritaustoiltaan kuin suomen kielen osaamisen tason kannalta. Testattiin myös yhteistyötä avoimen päiväkodin kanssa ja kurssipaikan keskeisen sijainnin ja paikan muun tarjonnan vaikutusta kurssin houkuttelevuuteen ja kurssilaisten osallistumisen sitouttamiseen. Kokemukset olivat kautta linjan positiivisia ja maahanmuuttajakotiäitien kotoutumisen kannalta ryhmä koettiin hyvinkin hyödylliseksi. Salon kansalaisopisto suunnittelee jatkossakin järjestävänsä samantyyppistä kurssitoimintaa, jotta kotiäideille saadaan myös kotouttavaa järjestettyä toimintaa Salossa. Tällä hetkellä Salossa esimerkiksi kielikursseille/kotoutumiskursseille osallistutaan vasta kun lapset ovat hoidossa, mutta jos maahanmuuttajaäidillä on pieni vauva/taapero, hänen kotoutumisprosessinsa aloitus viivästyy ja varsinainen kielen opettelu alkaa vasta, kun lapsen voi laittaa päiväkotiin. Testattu kurssimalli voisi olla se muoto, jolla tuetaan naisten kotoutumista alusta asti. Olennaista on se, että tämän kaltaisella kurssilla ei tarvitse sisällöissä huomioida kielitaitotasoja, vaan sama ilmaisutaitoon ja erilaisiin ilmaisun tapoihin keskittyvä sisältö menee sekä luku- ja kirjoitustaidottomille kuin korkeakoulutetuillekin naisille.

Yhdenvertaisen tiedonsaannin lisäämiseksi Kansalaisopistojen liitto on julkaissut tiiviin kuvauksen kansalaisopistoista kaikilla Suomessa eniten puhutuilla vierailla kielillä. Uusi esittelyteksti on suunnattu ensisijaisesti sellaisille Suomessa asuville maahanmuuttajille, jotka eivät tunne suomalaista koulutusjärjestelmää tai vielä ymmärrä suomea tai englantia niin hyvin. Käytännönläheisessä tekstissä kerrotaan, mikä kansalaisopisto on, mitä siellä voi opiskella ja miten kursseille pääsee.

Esittelyteksti on käännätetty albaniaksi, arabiaksi, kiinaksi, kurdiksi, persiaksi, somaliksi, thaiksi, turkiksi, vietnamiksi ja viroksi. Samalla kielivalikoimaan on lisätty myös selkosuomella kuvaus kansalaisopistoista. Kieliversiot on tehty osana Kansalaisopistojen liiton KEHO 2.0 -hanketta, jonka yksi tavoitteista on tarjota maahanmuuttajille tietoa kansalaisopisto-opiskelun tarjoamista mahdollisuuksista.

Uudet käännökset on lisätty jo aiemmin olemassa olleiden ruotsin, englannin ja venäjän kielen laajempien infomateriaalien oheen. Kaikki kieliversiot löytyvät osoitteesta kansalaisopistot.fi päänavigaation oikeasta reunasta Kielet / languages -valikon takaa. Kieliversioita saa vapaasti hyödyntää ja levittää haluamallaan tavalla, kunhan ilmoittaa lähteeksi Kansalaisopistot.fi.

Kansalaisopistolla on suuri merkitys tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Kansalaisopistojen tavoitteena on vapaan sivistystyön lain mukaan edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Suomessa on yhteensä 184 kansalaisopistoa, jotka toimivat jokaisen kunnan alueella. Yksi toiminnan pääperiaatteista onkin opetuksen tuominen lähelle ihmisiä ja siksi opetus on usein hajautettu eri puolille kuntaa. Kansalaisopisto-opinnoissa korostuvat omaehtoisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Kansalaisopistossa on enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa. Vuosittain kursseille osallistuu 650 000 ihmistä. Kaikki ovat tervetulleita kansalaisopistoon!

Lisätietoa kieliversioiden julkaisemisesta: http://kansalaisopistojenliitto.fi/blog/kansalaisopistojen-esittelyteksti-10-uudella-kielella/

Tekijä: Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry
Lue lisää

Kaksi ihmistä askartelevat pöydän ääressä, jolle on pinottu aikakausilehtiä.
Jaa somessa: