Hyppää sisältöön

Keijun varjo – ehkäisevää väkivaltatyötä tytöille ja nuorille naisille

Tyttöjen ja nuorten naisten tekemä väkivalta on tabu. Väkivaltainen tyttö rikkoo sukupuoleen liittyviä odotuksia, koska perinteiseen tyttökuvaan ei liitetä avoimen väkivaltaista ja aggressiivista käyttäytymistä.

Poliisin tilastojen mukaan tyttöjen vakava väkivaltainen käyttäytyminen Suomessa on lisääntynyt. Monet nuoret naiset ovat omaksuneet ympäröivästä kulttuurista aggressiivisia käyttäytymismalleja, joihin liittyvät väkivaltakulttuuri, päihteet ja kiusaaminen. Nuorten tekemä väkivalta näyttäytyy monimuotoisena ja vaikeasti tunnistettavana ilmiönä, eikä apua väkivallan tekijöille ole aina saatavilla. Monella väkivaltaisella nuorella vaikeudet ovat alkaneet jo varhain lapsuudessa ja usein heidän omat mahdollisuutensa lopettaa väkivalta ovat vähäiset.

Keijun varjo (RAY 2016-2018) on Maria Akatemian kehittämishanke, joka ennaltaehkäisee tyttöjen ja nuorten naisten väkivaltaa, vahvistaa tunteiden tunnistamisen taitoja ja tukee kehittymistä aikuisuuteen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Tampereen Tyttöjen Talojen® sekä Kalliolan Nuoret ry:n e-Talon kanssa.

Hanketyötä tehdään tyttöerityisestä lähtökohdasta käsin, sukupuolisensitiivisellä otteella. Siinä tunnistetaan ja ymmärretään tyttöjen erilaiset kasvun ja kehityksen erityiskysymykset ja korostetaan sitä, että tyttöjen kasvun kipukohdat ovat pitkälti sukupuolisidonnaisia. Tyttöjen ja nuorten naisten vuorovaikutustaitoihin ja tunteiden ilmaisuun pyritään pääsemään riittävän varhaisessa vaiheessa kiinni, jotta sukupolvelta toiselle siirtyvä väkivalta katkeaa, ennen kuin nainen mahdollisesti tulee äidiksi.

Keijun varjo -hankkeessa toteutetaan yksilö- ja vertaisryhmätoimintaa alueellisesti sekä koulutus- ja vaikutustyötä valtakunnallisesti. Se kohdistuu 15-28-vuotiaisiin tyttöihin ja nuoriin naisiin, sekä heidän parissaan työskenteleviin ammattilaisiin ja asiantuntijoihin.

Hankkeessa ennaltaehkäistään nuorten naisten väkivaltaa, tunnistetaan eri väkivallan muotoja ja tarjotaan niihin apua. Hankkeessa saadaan lisää kokemusta ja tietoa tyttöjen väkivaltaan liittyvistä erityiskysymyksistä. Siinä lisätään myös nuorten naisten ja heidän parissaan työskentelevien asiantuntijoiden ja ammattilaisten tietoa väkivallasta.

Väkivalta on sukupuolesta riippumatonta ja sen kohteena tai tekijänä voi olla nainen tai mies, tyttö tai poika. Kokijat ja tekijät tarvitsevat apua sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Väkivalta ei lopu, ellei tekijöitä ja kokijoita auteta. Keijun varjo -hanke tukee tyttöjen matkaa aikuisuuteen ja katkaisee sukupolviketjuissa kulkevaa väkivaltaista tunneperimää vaikuttaen kauas tulevaisuuteen.

Maria Akatemia ry on valtakunnallinen ja yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia ja sisäistä kasvua. Yhdistys toteuttaa osallisuutta, vertaisuutta ja ammattiosaamista ihmisyyteen. Se tekee työtä ja vaikuttaa nuorten, naisten, perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisääntymiseen ja väkivallan vähentymiseen. Yhdistyksen ydinosaamisalueita ovat yhteisöosaaminen, ehkäisevä väkivaltatyö sekä sukupuoli- ja sukupolvitietoisuus. Kymmenen toimintavuoden aikana Maria Akatemia on auttanut yli tuhatta naista väkivallan kysymyksissä Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Tekijä: Maria Akatemia ry
Lue lisää

Jaa somessa: