Hyppää sisältöön

Kirkkohallitus perustaa Kirkon tasa-arvopalkinnon

Palkinnon myöntämisen perusteita ovat muun muassa sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, eettisten arvojen vahvistaminen ihmisten ja ihmisryhmien tasa-arvoisessa kohtelussa, ja pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio tasa-arvokysymyksissä.

Piispa Irja Askolan ehdottama kirkon tasa-arvopalkinto sopii hyvin kirkon arvopohjaan. Monet 100 tasa-arvoteosta keskittyvät naiskysymykseen tai naisten aseman tasa-arvoistamiseen. Tämä teema on syytä pitää keskeisessä asemassa myös kirkon mahdollisessa palkinnossa. Toisaalta on syytä pitää esillä myös laajempia tasa-arvoon liittyviä näkökulmia. Silloin palkinto voi hyvällä tavalla toimia myös laajempana oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä. Vaikka kyse on Suomen 100- vuotisjuhlavuoden teosta, niin palkintoa ei tule rajata pelkästään Suomessa tapahtuviin tasa-arvotekoihin. Viime vuosina on julkisessa keskustelussa aiempaa enemmän korostunut kirkon positiivinen rooli myös ihmisoikeuskeskustelussa ja diakoniatyössä niiden ihmisryhmien parissa, jotka ovat hädänalaisia ja joita ei muuten auteta. Palkinto jatkaa tämänkaltaisen vaikuttamistyön esillä pitämistä.

Kirkon tasa- arvopalkinto perustettiin

– edistämään ihmisten ja ihmisryhmien tasa-arvoista kohtelua

– tukemaan erityisesti niitä, jotka eniten kärsivät epätasa-arvosta ja sen seurauksista

– vahvistamaan oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta Suomessa ja kansainvälisesti

– voimistamaan paikallista tasa-arvotyötä.

Kirkkohallituksen täysistunto myöntää palkinnon joka toinen vuosi. Palkinto voidaan myöntää henkilölle, seurakunnalle tai muulle yhteisölle. Palkinnon saajalle annetaan kunniakirja ja rahapalkintona 5 000 euroa käytettäväksi palkinnan saajan valitsemaan kohteeseen tasa-arvotyössä.

Tieto palkinnosta kirkon omilla sivuilla.

Tekijä: Kirkkohallitus, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Lue lisää

Jaa somessa: