Hyppää sisältöön

Koottua tietoa sukupuolten välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista maahanmuuttajaväestössä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koostaa vuoden 2017 aikana Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus -verkkosivuilleen (www.thl.fi/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus) tutkittua tietoa sukupuolten välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista maahanmuuttajaväestössä. Ensisijaisina tietolähteinä ovat Ulkomaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointitutkimus (UTH) sekä Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi -tutkimus (MAAMU). Keskeiset tulokset kuvataan myös infograafeina.

Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan eri ryhmien välillä ja sisällä on eroja terveydessä ja hyvinvoinnissa. Myös sukupuolten välillä on eroja. Tutkittu tieto edistää tasa-arvoa, koska sen avulla pystytään suuntaamaan toimenpiteitä, suunnittelemaan ja kehittämään toimintaa sekä lisäämään ymmärrystä moninaisuudesta.

Tekijä: MONET – THL:n monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lue lisää

Jaa somessa: