Hyppää sisältöön

Liikumme yhdessä

Eläkeläiset ry:n tasa-arvoteko vuonna 2017 on maahan muuttaneiden ja kantaväestön ikäihmisten yhteiset liikuntatuokiot. Tuomalla yhteen etnistaustaisia ja Suomessa syntyneitä iäkkäitä, tuemme maahan muuttaneiden ikäihmisten kotoutumista ja arjen hyvinvointia.

Verrattuna kantaväestön ikäihmisiin Suomeen muuttaneiden iäkkäiden tietoisuus fyysisen aktiivisuuden hyödyllisyydestä terveydelle on alhaisempi ja säännöllistä liikuntaa harrastetaan vähemmän. Monilla Euroopan ulkopuolelta muuttaneilla ikäihmisillä ei ole tottumusta fyysisiin harjoituksiin ja uuden oppimista tukeva sosiaalinen verkosto on pieni. Liikuntaharrastuksen aloittamista vaikeuttavat heikko kielitaito ja usein näkemys, että ollaan liian vanhoja liikkumaan. Myös matala tulotaso on esteenä maksullisiin liikuntaryhmiin osallistumiselle. Vaikka liikkua voi suomen kieltä osaamatta, kielitaito on tarpeen kaikenlaisen liikuntainfon etsimisessä sekä ymmärtämisessä, asioimisessa ja ilmoittautumisissa. Esteitä liikuntatoimintaan osallistumiselle tuo yhä laajeneva tietotekniikan käyttö infon levittämisessä. Kuntien liikuntapalveluissa ei osata vielä tarpeeksi ottaa huomioon tätä syrjään jäävää kohderyhmää eikä siihen kiinnitetä huomiota ikäihmisten liikuntasuosituksissakaan.

Epätasa-arvo iäkkäiden liikunnassa kiteytyy seuraaviin asioihin:

– Kohderyhmää ei tunnisteta liikuntatarjonnassa

– Iäkkäille tuotettu liikunta-aineisto ei kuvasta moninaistuvaa väestöä

– Kulttuurisensitiivisen työotteen puute

– Iäkkäät maahanmuuttajamiehet ovat kaikein vaikeammin tavoitettavissa

Mitä teemme:

– järjestimme liikuntakokeiluja

– järjestimme liikuntapainotteisia leirejä

– kutsumme mukaan järjestön liikuntatoimintaan

– koulutamme vertaisohjaajia

– tuotamme monikulttuurista ikäväestöä puhuttelevaa liikunta-aineistoa

– järjestämme iäkkäiden yhdenvertaisten palvelujen edistämiseksi koulutusta ja seminaareja

– kerämme talteen Suomeen muuttaneiden iäkkäiden liikuntakokemuksia

Tekijä: Eläkeläiset ry
Lue lisää

Jaa somessa: