Hyppää sisältöön

Miesten tasa-arvo ry:n tasa-arvoteko

100 tasa-arvotekoa – Miesten tasa-arvo ry:n tasa-arvoteko

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan edistää tehokkaasti vain, jos myös miehet ja pojat saadaan naisten ja tyttöjen rinnalle tasa-arvotyöhön mukaan. Tasa-arvo kuuluu kaikille, ja kaikki on otettava tasa-arvotyöhön tasapuolisesti mukaan. Tämä edellyttää sitä, että miesten mielipiteitä kuunnellaan ja kunnioitetaan tasa-arvokeskustelussa ja että miesasiaosaamista ja miesedustusta vahvistetaan kaikissa tasa-arvoelimissä. Miesjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava, ja miesten asiaa on ryhdyttävä ajamaan kansainvälisessä yhteistyössä. Miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmat ja oikeudet on nostettava tasa-arvoiseen asemaan tasa-arvopoliittisella agendalla. 

Miesjärjestöjen toimintaedellytyksiä rajoittaa tänä päivänä suuresti se, että niiden toiminta on täysin vapaaehtoisten lahjoitusten ja jäsenmaksujen varassa. Yhteiskunnalta miesjärjestöt eivät saa mitään tukea, toisin kuin naisjärjestöt, jotka saavat valtiolta merkittävän määrän rahaa toimintaansa varten. Naisjärjestöjen valtionapu, jota saavat Naisjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry ja Monika-naiset liitto ry, on vakinaistettu jo vuonna 2007. Tänä vuonna nämä järjestöt saavat valtiolta yhteensä 268 000 euroa . Miesjärjestöt saavat verovaroista tukea pyöreät 0 euroa. Miesjärjestöjen sulkemista valtion tuen ulkopuolelle voi pitää sukupuolisyrjintänä.

Miesasiaosaamisen ja miesedustuksen puute tasa-arvoelimissä on toinen miesten oikeuksien tehokkaamman edistämisen tiellä oleva este. Jopa tasa-arvoasian neuvottelukunnan (TANE) ”miesjaostossa” miesjärjestöjen edustus on marginaalinen. Kun miesten asiaa ei ajeta ja pidetä esillä riittävän vahvasti, se jää usein täysin huomiotta, tai vähintään kaiken muun jalkoihin. Miesten tasa-arvo-ongelmat ulottuvat lainsäädännöstä (vain miehiä koskeva asevelvollisuus), työelämään (työttömyys ja työtapaturmat) sosiaali- ja terveyspalveluihin (syrjäytyminen, asunnottomuus ja elinikä) perheisiin (etäisien asema) ja kouluihin (poikien alisurittaminen koulussa). Niiden kirjo ja vaikutus koko suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen on niin suuri, ettei niiden ylenkatsomiseen ole yksinkertaisesti varaa. Miesten oikeuksien laiminlyönnistä kärsivät kaikki, naisetkin. Niinpä kaikkien tasa-arvoelimien kokoonpano on arvioitava uudelleen, ja miesten osuutta sekä miesasiaosaamista on kasvatettava.

Miesjärjestöt ovat vaatineet näiden epäkohtien korjaamista jo pitkään. Miesten tasa-arvo ry: n vuoden 2015 eduskuntavaalimanifestissa miesnäkökulman vahvistaminen tasa-arvotyössä oli yhtenä kärkiteemana . Miesjärjestöjen keskusliitto on niin ikään kiinnittänyt huomiota miesjärjestöjen syrjintään valtion avustuksissa . Sosiaali- ja terveysministeriön miestyöryhmä korosti myös loppuraportissaan vuonna 2014 yhteisen tasa-arvopolitiikan tärkeyttä, mieserityisen osaamisen ja miesten osallistumisen vahvistamista tasa-arvoelimissä sekä miesjärjestöjen tukemista . Toistaiseksi asia ei ole edennyt, mutta nyt Suomen itsenäisyyden 100 – vuotisjuhlavuosi tarjoaa oivan tilaisuuden nostaa Suomi tasa-arvon todelliseksi edelläkävijäksi.

Miesten tasa-arvo ry:n tasa-arvoteko on haastaa kaikki sukupuolten välisestä tasa-arvosta kiinnostuneet ja välittävät toimijat ja henkilöt tukemaan aloitetta, jonka tavoitteena on taata miesjärjestöille tasa-arvoinen rahoitus ja edustus tasa-arvoelimissä. Miesten tasa-arvo ry pitää kirjaa haastetuista ja heidän vastauksistaan. Juhlavuoden 2017 lopulla Miesten tasa-arvo ry:n edustajat luovuttavat aloitteen allekirjoituksineen tasa-arvoasioista vastaavalle ministerille.

Aloite

1. Miesjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava tasa-arvoisesti. Miesjärjestöjen on saatava valtiolta tukea naisjärjestöjen tavoin.

2. Kaikissa tasa-arvoelimissä mies- ja naisjärjestöillä tulee olla tasa-arvoinen edustus. Mieserityistä osaamista on vahvistettava.<br />

Tekijä: Miesten tasa-arvo ry
Lue lisää

Jaa somessa: