Hyppää sisältöön

Monikulttuurinen HYVINVOINTIA NAISILLE -ryhmä

Mielenterveyden keskusliitto ja Monikulttuurikeskus Villa Victor järjestävät yhteistyössä ryhmän maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Maahanmuuttoon liittyy monia mielenterveyttä uhkaavia tekijöitä. Maahanmuuttajanaisille voi olla erityisen vaikeaa hakea ja saada tukea mielenterveysongelmiinsa kielitaidon puutteen, tietämättömyyden ja kulttuurierojen takia. Mielenterveyden keskusliitto järjestää yhdessä oululaisen Monikulttuurikeskus Villa Victorin kanssa osana 100 tasa-arvotekoa -hanketta ryhmätoimintaa maahanmuuttajanaisille, joilla on mielenterveyden ongelmia. Ryhmässä keskitytään maahanmuuttajanaisten hyvinvointia tukeviin tekijöihin ja tarjotaan mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja voimaannuttavan vertaisuuden kokemiseen.

Ryhmän päätavoitteena on osallistujien oman elämän asiantuntijuuden vahvistaminen. Ryhmässä opitaan keinoja omien tarpeiden ja voimavarojen hahmottamiseen, vahvistetaan rohkeutta kohdata ja toimia uusissa tilanteissa sekä ohjataan palveluihin.

– Tärkeä osa ryhmän toimintaa on yhdessä tekeminen ja uusien kokemuksien saaminen. Kuntoutuminen mielenterveyden ongelmista ja hyvinvoinnin vahvistuminen tapahtuu puhumisen lisäksi uusia vahvistavia kokemuksia saaden. Ryhmässä voidaan tehdä kurssilaisten tavoitteiden mukaan esimerkiksi vierailukäyntejä, liikkua yhdessä ja kokeilla uusia tapoja toimia arkielämässä, kertoo ryhmän vetäjänä toimiva kuntoutussuunnittelija Sanna Hyry.

Ryhmä toteutetaan Oulussa paikallisesti lähellä osallistujien arkea ja sisällöt kehitetään yhdessä paikallisen, maahanmuuttoon perehtyneen yhteistyötahon Villa Victorin kanssa. Ryhmään voi hakeutua myös kantasuomalaisia naisia, jolloin edistetään osaltaan maahanmuuttajanaisten omaan yhteisöön ja kantaväestöön kiinnittymistä.

Ryhmän kokoontumisten sisältö räätälöidään osallistujien omien toiveiden ja odotusten mukaan. Mahdollisia sisältöjä voivat olla esimerkiksi mitä mielenterveys tarkoittaa länsimaissa, miten maahanmuutto vaikuttaa mielenterveyteen, mitä on naiseus ja naisten arkielämä Suomessa ja millaisia keinoja löytyy omaan hyvinvointiin.

– Kaikilla naisilla on samanlaisia huolia ja tarpeita. Tässä monikulttuurisessa ryhmässä kaikki naiset ovat keskenään tasa-arvoisia, taustoista riippumatta. Asioiden jakaminen toisten kanssa ja yhteen hiileen puhaltaminen tuovat voimavaroja arkeen, sanoo ryhmän vetäjänä toimiva kuntoutussuunnittelija Tarja Tikkanen Mielenterveyden keskusliitosta.

Tekijä: Mielenterveyden keskusliitto, Oulu
Lue lisää

Jaa somessa: