Hyppää sisältöön

Monikulttuurisessa Meidän perheemme -toiminnassa naiset voimaantuvat itsenäiseen toimijuuteen

African Care ry osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen uudella Meidän perheemme -toiminnalla. Uudessa hankkeessa pohditaan naisen eri rooleihin liittyviä kysymyksiä ja hanke pyrkii voimaannuttamaan naisia itsenäiseen toimijuuteen. Hankkeessa kehitetään ryhmätoimintamallia, joka pureutuu odotuksiin ja käsityksiin naisen roolista parisuhteessa ja perheessä. Ryhmässä myös peilataan eri kulttuurien käsityksiä ja perinteitä suomalaisen yhteiskunnan käsityksiin. Ryhmä tuo kantaväestön ja maahan muuttaneet yhteen olemalla avoin kaikille naisille kulttuuritaustasta riippumatta.

Ryhmässä vierailee useita eri alojen ammattilaisia keskustelemassa ryhmän aihealueista. Vierailijoiden ja palveluohjauksen kautta tarkoituksena on tehdä ryhmäläisille tutummaksi esimerkiksi perheiden sosiaali- ja terveyspalveluja. Toimintaan sisältyy myös viikoittain samalle kohderyhmälle järjestettävä naisten kohtaamiskahvila, johon voi tulla viettämään aikaa rennossa ilmapiirissä.

Maahanmuuttajataustaiset naiset jäävät usein miehiä helpommin kotouttamistoimenpiteiden ulkopuolelle. Tällöin myös kontaktit suomalaiseen yhteiskuntaan voivat jäädä vähäiseksi, mikä voi vaikuttaa myös esimerkiksi työhön tai koulutukseen siirtymiseen sekä suomen kielen taitoon. Kontaktit suomea äidinkielenään puhuvien naisten kanssa kasvattavat kulttuurien välistä ymmärrystä ja voivat vähentää eriarvoisuutta.

African Care on maahanmuuttajataustaisten naisten vuonna 2001 perustama ja johtama kansalaisjärjestö, joka vahvistaa erityisesti naisten ja tyttöjen hyvinvointia sekä toimintamahdollisuuksia. Järjestö tekee kotoutumista tukevaa työtä pääkaupunkiseudulla ja kehitysyhteistyötä Somaliassa. Lisäksi järjestö tekee globaalikasvatustyötä nuorten parissa sekä kouluttaa eri alojen ammattilaisia ja maahanmuuttajia kotoutumiseen, monikulttuurisuuteen sekä maahan muuttaneiden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyen. Järjestö tekee laaja-alaisesti yhteistyötä erilaisten nais- ja maahanmuuttajajärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä oppilaitosten kanssa.

Tekijä: African Care ry
Lue lisää

Jaa somessa: