Hyppää sisältöön

Naiset jalkapallojohtajina -koulutusohjelma

Palloliitossa on tilastojen valossa tunnistettu, että naiset ovat suhteessa harrastajamääriin aliedustettuja etenkin päätöksenteossa ja valmennuksessa. Naiset Jalkapallojohtajina -koulutusohjelma on järjestetty vuosittain vuodesta 2015 alkaen. Yhteensä ohjelmaan on osallistunut 62 naista. Koulutuksella on kehitetty naisten johtamistaitoja sekä voimaannutettu osallistujia tavoittelemaan jalkapallon johtotehtäviä. Verkostoituminen on ollut yksi tärkeä osa koulutusta. Koulutuksen aikana osallistujat ovat tutustuneet oman toiminta-alueensa tai valtakunnallisiin jalkapallon johtotehtävissä toimiviin henkilöihin, mm. vierailuilla ja varjostamismenetelmällä. Ohjelma on ollut tuloksellinen – useita naisia on edennyt koulutuksen jälkeen jalkapallon johtotehtäviin.

Juhlavuoden 2017 Naiset Jalkapallojohtajina -koulutuksen ensimmäinen  lähijakso järjestettiin 17.-18.6.2017 Tuusulassa ja toinen lähijakso  järjestetään 25.-26.11.2017 Helsingissä. Lähijaksojen välissä  kurssilaiset tekevät oppimistehtäviä, mm. vierailevat tapaamassa oman  alueensa piirijohtajaa ja piirin puheenjohtajaa. Koulutuksen teemoina  ovat johtajuustaidot, jalkapallo-organisaatiot toimintaympäristönä,  viestintä- ja markkinointi sekä esiintymistaidot. Koulutus järjestetään  yhteistyössä FIFA:n kanssa. FIFA lähetti kurssille kouluttajaksi  johtamistaidon valmentajan, brittiläisen Adrian Towellin.

Osana palloilulajien Valmentaa kuin Nainen -hanketta käynnistettiin Palloliitossa naisvalmentajien mentorointiohjelma vuonna 2015. Pilotin jälkeen ohjelma on tänä vuonna (v. 2017) laajennettu alueelliseksi toimintamalliksi. Tänä vuonna mentorointiin osallistuu 23 valmentajaa viidessä alueellisessa ryhmässä. Mentoroinnin tavoitteena on tukea naisia oman valmentajapolun löytämisessä, vahvistaa valmennuksellista osaamista sekä luoda vertaisryhmä oman valmentajuuden kehittämiselle. Osana ohjelmaa kukin mentoroitava on järjestänyt koulutustilaisuuden omassa seuraympäristössään, jolloin ohjelman antia on pystytty levittämään yhä laajemmalle kohdejoukolle. 

Tekijä: Suomen Palloliitto
Lue lisää

Jaa somessa: