Hyppää sisältöön

Naisten ja tyttöjen asioinnin lisääminen

Maahanmuuttoviraston logo.

”Naisten ja tyttöjen asioinnin lisääminen Maahanmuuttovirastossa”

Ydinajatuksena on, että Suomessa naisilla ja tytöillä on oikeus ja velvollisuuskin itse hoitaa omat asiansa ja asioida omassa asiassaan. Vaikka aihe on ollut esillä viraston toiminnassa, aihe halutaan nyt nostaa erityisesti esille juhlavuoden kunniaksi ja koska kaikki oleskelulupiin liittyvä asiointi on siirtynyt Maahanmuuttovirastolle vuoden alusta. Maahanmuuttovirastossa asiaa on esitelty sisäisessä intrassa ja tehty kysely asian tiimoilta. Maahanmuuttoviraston virkailijoita muistutetaan asiasta pitkin vuotta tekemällä asiasta juttuja sisäiseen intraan ja seuraamalla asiaa tekemällä vuoden loppupuolella kysely miten asia on ollut esillä asioinnissa niin henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa kuin puhelinneuvonnassa.

Asioinnissa hakija-asiakkaat kohdataan henkilökohtaisesti, jolloin on tärkeää, että nainen tai tyttö saa vastata itseään koskeviin kysymyksiin, eikä hänen puolestaan puhu muut. Asioinnissa korostetaan siten naisten ja tyttöjen oikeutta käyttää omaa ääntään. Puhelimessa pyydetään samoin naisia ja tyttöjä puhumaan itse, kun on kyse naisten tai tyttöjen omasta asiasta ja usein myös perheen asiasta. Vaikka kielitaitokaan ei aina riitä koko asian selvittämiseen, halutaan naiset ja tytöt osallistaa niin paljon kuin mahdollista oman asiansa selvittämiseen, vaikka vain osittainkin, jos tulkkia ei ole saatavilla.

Lue Maahanmuuttoviraston tiedote (20.11.2017) täällä!

Tekijä: Maahanmuuttovirasto
Lue lisää

Jaa somessa: