Hyppää sisältöön

Neuvokkaiden naisten kestävät konstit

Keväällä 2015 Miina Sillanpään Säätiössä käynnistyi Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hanke pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Miina Sillanpää oli uranuurtaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, jolle erityisesti heikossa asemassa olevien tilanteen parantaminen oli tärkeää. Miina puhui esimerkiksi palvelijattarien, naisten ja vanhusten oikeuksien puolesta. Neuvokkaat naiset jatkavat naisten aseman parantamista Miinan jalanjäljissä.

Suomessa käydään vilkasta keskustelua väestön ikääntymisen ohella ikäihmisten taloudelliseen toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä. Esille on nostettu erityisesti yksin asuvien eläkeläisnaisten pienituloisuus miehiin verrattuna. Pienituloisuus vaikuttaa taloudellisen toimeentulon ohella myös naisten terveyteen ja koettuun elämänlaatuun. Lisäksi yksinäisyyden ja sosiaalisten suhteiden puutteen on todettu heikentävän ikääntyneiden naisten toimintakykyä. Näin ollen on tärkeä kehittää toimintaa, joka edistää työelämän ulkopuolella olevien pienituloisten naisten hyvinvointia ja vahvistaa yhteisöllistä osallistumista. Tähän tarpeeseen vastaamaan Neuvokkaat naiset -hankkeessa käynnistetään ryhmiä ympäri Suomea syrjäytymisvaarassa oleville naisille. Toiminta perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen, naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen sekä kestävään kehitykseen.

Useimmilla Neuvokkaiden naisten ryhmiin osallistujilla on taustallaan vaikeita elämäntapahtumia, kuten läheisten menettäminen, odottamaton työuran loppuminen, pienellä rahalla sinnittely ja sairastuminen. Yhteistä osallistujille on pienituloisuuden tai yksinäisyyden kokeminen. Pienituloisuus määritellään hankkeessa kokemuksen kautta, joten osallistumiselle ei ole asetettu tulorajoja. Tarve tai halu selvitä pienellä rahalla voi johtua eri syistä: olosuhteiden pakosta, tilapäisestä tai pidempikestoisesta säästöprojektista tai ekologisesta valinnasta, jolla tavoitellaan vapautta kulutuskeskeisestä elämäntavasta tai sopeudutaan pienen toimeentulon tuomiin haasteisiin. Myös yksinäisyys määritellään hankkeessa kokemuksena, eikä esimerkiksi sosiaalisten suhteiden määrä kerro yksinäisyyden kokemisesta.

Tasa-arvoa hankkeessa lisätään tarjoamalla osallistumisen mahdollisuuksia niille, joilla ei välttämättä ole varaa osallistua tai jotka yksinäisyyden kokemusten vuoksi eivät ole aiemmin tunteneet kuuluvansa yhteisöön. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus kokea osallisuutta. Ryhmään osallistujat tuovat kuitenkin esiin kokemuksia yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä, näkymättömänä olemisesta. Elokuvissakaan ei juuri vanhoille naisille rooleja jaella ja tällainen roolin puuttuminen kuuluu myös ryhmäläisten tarinoissa. Kelpaamattomuuden tunteen tilalle ryhmässä löydetään uusia näköaloja, mikä vahvistaa naisten positiivista käsitystä itsestään.

Ryhmissä voidaan esimerkiksi käydä maksuttomissa tapahtumissa, tehdä retkiä lähialueen luontoon, valmistaa kierrätyshengessä vanhasta uutta ja jakaa säästövinkkejä. Ryhmätapaamisiin on mahdollisuus kutsua asiantuntijoita puhumaan osallistujia kiinnostavista aiheista. Lisäksi kehon ja mielen hyvinvointiin paneudutaan esimerkiksi tutustumalla kuntosaliharjoitteluun ja tekemällä hyvän mielen harjoituksia.

Neuvokkaiden naisten ryhmissä olennaisinta on kokemusten ja arjessa selviytymistä tukevien keinojen jakaminen. Naisia rohkaistaan ja tuetaan arvostamaan sekä jakamaan omaa osaamistaan. Tavoitteena on vahvistaa kokemuksia myönteisestä selviytymisestä. Elämänkokemusten mukanaan tuoma hiljainen tieto ja neuvokkuus, jota ryhmissä tehdään näkyväksi, tulee muidenkin hyödynnettäväksi. Hankkeen tuotoksena syntyy kestävien konstien kokoelma, josta jokainen voi löytää eväitä elämäänsä.

Hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja se on osa Vanhustyön keskusliiton koordinoimaa Eloisa ikä -ohjelmaa.

Tekijä: Miina Sillanpään Säätiö, Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hanke
Lue lisää

Piirroskuva punatukkaisesta ja harmaatukkaisesta naisesta, joilla on turkoosit asut ja pärekorit kädessä. Toinen kysyy: jaetaanko poppakonstit?
Jaa somessa: