Hyppää sisältöön

Nuoret naiset mukaan päätöksentekijöiksi

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna Suomen NNKY-liitto (Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liitto ry) haastaa naisjärjestöt sekä kaikki muut tahot ottamaan nuoret naiset huomioon päätöksentekijöinä ja kasvattamaan näin nuorten naisten johtajuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Suomen NNKY-liitossa nuorten osuus päätöksentekijöinä on kirjattu yhdistyksen sääntöihin. Niiden mukaan hallitukseen ehdolla olevista 25 % on oltava enintään 30-vuotiaita. Nuorten mukanaolo on kirjattu liiton sääntöihin jo vuonna 2001 NNKY:n Maailmanliiton suosituksesta. NNKY:ssä nuoret naiset ovat maailmanlaajuisesti yhdenvertaisia: periaatteenamme on, että ”emme puhu sinusta ilman sinua”.  Ehdolla olo on korostanut nuorten osallisuutta myös itsenäisissä NNKY:n paikallisyhdistyksissä. 

Rohkaisemalla nuoria vastuunkantoon heidän itsevarmuutensa on lisääntynyt ja he ovat saaneet arvokasta kokemusta ja oppia, joista on ollut hyötyä opinnoissa ja työnhaussa. Järjestötyö on tuonut nuorille myös eri-ikäisiä ystäviä ja uusia verkostoja. Mukanaolo Suomen NNKY-liiton hallituksessa on ollut hyvä näköalapaikka erityisesti yhteiskunnallisista ja kansainvälisistä asioista kiinnostuneille.

Nuori nainen hallituksen puheenjohtajana on NNKY-liikkeelle mahdollisuus ja luottamuksen osoitus. Nuoret ovat tuoneet liikkeelle uusia, ajankohtaisia näkökulmia ja jopa uusia työmuotoja. NNKY:ssä naisten osaaminen ja taidot ovat tärkeitä ikään katsomatta, siksi rohkaisemme kaikkia tahoja Suomessa kannustamaan nuoria tuomaan mielipiteensä julki ja osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon.

Lue lisää NNKY:n tasa-arvoteosta täällä!

120 vuotta naisten ja tyttöjen hyväksi

NNKY syntyi tsaarivallan aikaiseen ja teollistuvaan Suomeen vuonna 1896 – aikaan, jolloin naisilla ei ollut äänioikeutta, täysiä opinto-oikeuksia yliopistossa taikka oikeutta tehdä työtä ilman miehen lupaa. Naiset kaipasivatkin niin yhteiskunnallista kuin hengellistä itsenäisyyttä. NNKY vastasi molempiin tarpeisiin. Se oli uudenlainen uskonnollinen liike, sillä se oli tarkoitettu vain naisille.

NNKY:ssä on toimintaa kaiken ikäisille tytöille ja naisille. NNKY-toiminta luo puitteita, joissa naiset ja tytöt voivat rakentaa omaa ja yhteisönsä hyvinvointia. NNKY:llä on maailmanlaajuisesti yhteiskunnallinen tehtävä, jota ei ole sidottu voiton tavoitteluun. NNKY on ekumeenisesti avoin erilaisten kristillisten yhteisöjen naisille ja valmis toimimaan yhdessä myös muiden uskontojen edustajien kanssa.

Suomen NNKY-liiton (Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry) toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ekumeenisuus, kansainvälisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus sekä pyrkimys tasa-arvoon tyttöjä ja naisia kouluttamalla ja vahvistamalla. NNKY:n paikallisyhdistykset toimivat itsenäisesti alueensa tyttöjen ja naisten hyväksi tarjoamalla turvallisia kohtaamispaikkoja. NNKY:n jäsenlehti on nimeltään Näkyvä Nainen ja se ilmestyy kuudesti vuodessa.

Kansainvälinen YWCA

NNKY, joka tunnetaan maailmalla nimellä YWCA, toimii 120 maassa yli 20 000 paikallisyhdistyksessä. Työntekijöitä on noin 24 500, vapaaehtoisia 96 000 ja kaiken kaikkiaan toiminta tavoittaa noin 25 miljoonaa naista ja lasta.

Tekijä: Suomen NNKY-liitto
Lue lisää

Jaa somessa: