Hyppää sisältöön

Oulun kaupunki arvioi liikuntapalveluiden sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutukset

Oulun kaupungin liikuntapalveluissa toteutetaan vuonna 2018 sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Liikuntapalvelujen keskeinen strateginen tavoite on edistää terveysliikuntaa, hyvinvointiaktiivisuutta ja terveyserojen kaventumista siten, että liikuntapalvelut ovat kuntalaisten käytettävissä iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidoista tai liikunta-aktiivisuudesta riippumatta.

Sukupuolivaikutusten arviointi kohdistetaan kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat:
1. Liikuntapalveluiden hinnoittelu
2. Liikuntapaikkojen vuorojaon periaatteet
3. Toiminta-avustusten laatukriteerit

Oulun kaupungin liikuntapalveluissa on toteutettu tasa-arvotyötä systemaattisesti. Sukupuolivaikutusten arviointi liikuntapalvelujen talousarvioon toteutetaan nyt kolmatta kertaa. Liikuntapalvelut myöntää vuosittain myös 5000 euron arvoisen tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon Oulun kaupungissa toimivalle urheiluseuralle, yhdistykselle tai muulle sellaiselle yhteisölle, taholle tai toimijalle, joka edistää ja toteuttaa strategian mukaista ja tasa-arvoiseen liikuntakulttuuriin tähtäävää toimintaa.

Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnilla lisätään palveluiden ja toimintojen laatua ja vaikuttavuutta sekä tehdään näkyväksi sukupuolen mahdollinen merkitys ja puretaan mahdollisia stereotyyppisiä oletuksia toimintojen kehittämiseksi. Näin saadaan myös monipuolista tietoa palvelujen käyttäjistä ja voidaan tarvittaessa kohdentaa palveluihin ja toimintoihin varattuja resursseja sekä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Arvioinnin toteuttaa KoulutusAvain Oy.

Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi valmistuu syksyllä 2018.

Tekijä: Oulun kaupunki, liikuntapalvelut
Lue lisää

Jaa somessa: