Hyppää sisältöön

Palkka-avoimuus nyt! – Kampanja palkkatasa-arvon puolesta

Palkka-avoimuus nyt!

– Vasemmistonaisten tasa-arvoteko 100-vuotiaan Suomen kunniaksi

Palkka-avoimuus on kirjattava yt-lakiin ja työehtosopimuksiin, jotta samapalkkaisuutta olisi mahdollista edistää.

Palkkatasa-arvon kehitys on junnannut Suomessa lähes paikoillaan viimeiset 20 vuotta. Erinomainen hetki ottaa käyttöön uusi tehokas keino palkkatasa-arvon edistämiseksi tarjoutui, kun EK irtisanoi niin sanotut keskusjärjestösopimukset. Niiden sisällöt on nyt neuvoteltava työehtosopimuksiin.

Yksi irtisanotuista keskusjärjestösopimuksista sääti luottamusmiehille vajavaiset tiedonsaantioikeudet työntekijöiden palkkatietoihin. Nyt on oivallinen hetki päivittää vanhan keskusjärjestösopimuksen sisältöä ja lisätä työehtosopimuksiin luottamusmiehille täysi tiedonsaantioikeus työpaikan eri sopimusalojen työntekijöiden palkoista. Vastaava kirjaus tulee tehdä myös niihin työehtosopimuksiin, jotka eivät ole viitanneet vanhoihin keskusjärjestösopimuksiin ja joissa ei muutoin ole sovittu kunnollisista tiedonsaantioikeuksista.

Myös nykyinen irtisanomislaiksi muodostunut yt-laki tulee uudistaa ja kirjata palkka-avoimuus lain tasolle. Yhteistoimintalailla on säädettävä henkilöstön edustajalle oikeus saada työpaikan kaikkien työntekijöiden eritellyt palkkatiedot työehtosopimusrajat ylittävästi.

Palkka-avoimuus on edellytys palkkasyrjinnän paikantamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi palkka-avoimuus on paikallisen sopimisen laajentamiseen ehto. Jos luottamusmiehille tai muille henkilöstön edustajille tulee paikallisen sopimisen myötä lisää vastuuta, heillä on oltava myös todelliset mahdollisuudet valvoa, että niin lakeja kuin työehtosopimuksiakin noudatetaan.

Palkka-avoimuus nyt! -kampanja käynnistettiin nimien keruulla palkka-avoimuuden puolesta Women of the World -messuilla alkuvuodesta ja sitä jatketaan mm. blogikirjoittelulla ja toiminnalla koko vuosi.

Tekijä: Vasemmistonaiset
Lue lisää

Jaa somessa: