Hyppää sisältöön

Palloliitto tilasi yhteistyössä Jääkiekkoliiton kanssa selvityksen pelaajien kokemasta häirinnästä

Suomen Palloliitto tilasi yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa Suomen urheilun eettiseltä keskukselta SUEKilta selvityksen pelaajien kokemasta häirinnästä jalkapallo- ja jääkiekkomaajoukkueissa.

Palloliitto tahtoi selvityspyynnöllä tarttua todellisiin toimiin, jotta suomalaisen urheilun keskustelukulttuuri sekä toimenpiteet vaietun ja vaikean asian äärellä huomioidaan vakavasti myös urheiluympäristössä. Palloliitto haluaa omalla avoimuudellaan ja rohkeasti kipukohdat esiin tuomalla olla suunnannäyttäjä suomalaisessa liikunta- ja urheilukulttuurissa.

Palliliiton missio on yksiselitteinen: ”jalkapalloa jokaiselle”. Palloliitto tarjoaa kaikille jalkapalloa harrastaville turvallisen ja suvaitsevan toimintaympäristön, jossa jokainen voi ja saa olla rohkeasti oma itsensä. Kenenkään kiusaamista tai häirintää ei suvaita, ja jos sellaista havaitaan, siihen puututaan välittömästi. Palloliitto toimii voimaakkaasti teoillaan sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

Palloliitto on toiminut aktiivisesti tasa-arvoisen toimintaympäristön puolesta, mutta selvityksen pohjalta liitto on ryhtynyt myös aktiivisiin uusiin toimiin. Palloliitto on mukana kehittämässä Väestöliiton johtamaa Et ole yksin -palvelua, edellyttää päätoimisilta nuorten valmentajilta rikostaustaoteselvitystä, liiton seuratoimijakoulutuksiin sisältyy aihepiirin koulutusta, liitto seuraa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista arjessa ja kampanjoi hyvän harrastamisen ilmapiirin puolesta. Palloliitto loi yhtenäisen toimintaohjeen maajoukkueille ja työstää toimintaohjetta seurojen käyttöön. Lasten ja nuorten valmentajakoulutusten sisältöön lisätään henkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen liittyvät osiot.

SUEKin selvitys toteutettiin vuoden 2018 touko–syyskuun välisenä aikana sähköisenä kyselytutkimuksena. Selvityksessä olivat mukana kaikki jalkapallo- ja jääkiekkomaajoukkueet kaikista ikäluokista. Kyselyyn vastasi 496 urheilijaa, ja vastausprosentti oli 55. Selvityksen tilasivat SUEKilta Suomen Palloliitto ja Suomen Palloliitto. Selvitys löytyy täältä.

Palloliitossa käynnissä olevat toimet:

– Et ole yksin -palvelun aktiivinen kehittäminen yhteistyössä Väestöliiton kanssa

– Lasten ja nuorten turvallisuus jalkapallossa

– Laatujärjestelmän arviointikäynneissä kriteerinä rikostaustaoteselvitys sekä päätoimisille, oto- ja vapaaehtoisille seurantoiminnassa oleville. Seuralta edellytettään selkeää prosessia, minkä seuran hallitus on myös kirjannut päätöksekseen. Ohjeistus tähän löytyy täältä.

– Nuorten maajoukkueissa päätoimisten osalta rikostaustaoteselvitys

– Seuratoimijakoulutukset

– SPL 1 ja SPL 2 -koulutusten sisällöissä

– Seurojen joukkueenjohtajakoulutusvastaavien koulutussisällöissä

– Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteiden toteutus

– Kannusta mua -kampanja

Tekeillä olevat toimenpiteet:

– Palloliiton yhtenäinen toimintaohje maajoukkueille ja seuroille

– Valmentajakoulutukset: Häirinnän ehkäisemiseen liittyvää materiaalia lisätään

– Futisvalmentajan startti koulutuksen henkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen liittyvään osioon

– 12-15-vuotiaiden valmentajille suunnattua UEFA C koulutuksen Positiivisen toimintaympäristön rakentamisen osioon

– Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman työ käynnissä (2019-2021)

– Erityispanostusta konkreettisten toimenpiteiden suunnitteluun ja vaikuttavuuteen

Tekijä: Palloliitto
Lue lisää

Jaa somessa: