Hyppää sisältöön

Plan F – parempaa talouspolitiikkaa -seminaari

Taloutta kriittisesti sukupuolinäkökulmasta tarkasteleva feministinen taloustiede tunnetaan maailmalla, mutta Suomessa alan monitieteinen tutkimus on toistaiseksi näkynyt vain vähän. Tasa-arvovaje korjaa tilannetta järjestämällä 30.11. seminaarin Plan F – parempaa talouspolitiikkaa, jossa rakennetaan parempaa talouspolitiikkaa monialaisen tutkija- ja asiantuntijajoukon kanssa. Seminaarissa kuullaan kahta alan johtavaa asiantuntijaa Iso-Britanniasta: emeritaprofessori Diane Elsonia (Essex University) ja senior lecturer Jerome de Henauta (Open University). Tutustu seminaarin ohjelmaan ja puhujiin tästä.

Plan F:n keskeinen viesti on, että investointi sosiaaliseen infrastruktuuriin – hoivaan, kasvatukseen, ja sosiaaliturvaan – lisää ihmisten hyvinvointia ja talouden tuottavuutta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Plan F ja sitä tukeva tutkimus hoivainvestointien positiivisista vaikutuksista työllisyyteen ja talouskasvuun purkavat sukupuolittuneita talouden hierarkioita. Ne kyseenalaistavat Suomessakin vallitsevaa ajattelutapaa, jossa julkiset hyvinvointipalvelut ymmärretään kustannuseränä samaan aikaan kun fyysinen infrastruktuuri nähdään taloudellisesti tuottavana investointina.

Tasa-arvovaje -hanke:
• Tuo julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon yleistajuista tutkimustietoa sukupuolesta, taloudesta ja tasa-arvosta
• Toimii välittäjänä tutkijoiden, median ja päättäjien välillä ja rohkaisee eri alojen tutkijoita osallistumaan taloudesta käytävään julkiseen keskusteluun
• Tarkastelee ajankohtaisia aiheita sukupuolinäkökulmasta sekä tuo uusia teemoja talouskeskusteluun.
• Edistää tutkimuksen käyttämistä päätöksenteon tukena
• Parantaa taloudesta käydyn julkisen keskustelun laatua
• Tähtää sukupuolten tasa-arvoa edistävään talouspolitiikkaan.

Hanke toimii Koneen Säätiön rahoituksella.

Tekijä: Tasa-arvovaje -hanke
Lue lisää

Jaa somessa: