Hyppää sisältöön

Poikien Talon Olohuonedialogi

Poikien Talolla tehdään sosiaalisesta nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella. Keskeinen osa Poikien Talolla tehtävää työtä on edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja poikien ja nuorten miesten hyvinvointia vahvistamalla moninaista ja rikasta mieskuvaa yhteiskunnallisella tasolla. Poikien Talon tasa-arvoteko on viime vuonna käynnistetty Olohuonedialogi-sarja. 

Poikien Talon Olohuonedialogin tarkoituksena on käydä keskustelua pojista, heidän elämäänsä koskettavista teemoista, tarpeista ja haasteita. Tilaisuuksissa kokoonnumme yhteisen pöydän ääreen eri tahojen kanssa sekä rakennamme yhteistä ymmärrystä tämän ajan ja yhteiskunnan pojista ja miten voimme aikuisina tukea heidän kasvuaan ja hyvinvointiaan omasta positiostamme käsin.

Tilaisuus on tarkoitettu poikien ja nuorten miesten kanssa työskenteleville, päättäjille, toimittajille, aktiiveille, tutkijoille, asiantuntijoille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille toimijoille. Toivomme osallistujilta, että tilaisuudessa syntyneitä ajatuksia, ideoita ja oivalluksia jaettaisiin eteenpäin omissa verkostoissa. Lisäämme tällä tavoin tietoa poikien ja miesten hyvinvoinnista sekä välitämme positiivista kuvaa mieheydestä.

Kustakin Olohuonedialogista tuotetaan yhteiskunnallista keskustelua täydentävä ulostulo, jonka Poikien Talo koostaa käydyistä keskusteluista tapahtuman jälkeen. Formaatti on tapahtumakohtaisesti vaihtuva ja jaettavissa vapaasti eteenpäin. Vuoden 2016 aikana toteutuimme kaksi olohuonedialogia, joista ensimmäinen käsitteli poikien haavoittuvaisuutta ja sen esille tuomista teemalla ”Maskin takaa”, loppuvuodesta toisessa olohuonedialogissa käsiteltiin poikien ja miesten kokemaa väkivaltaa otsikolla ”Väkivallan näkymättömät alueet – Pojat ja miehet väkivallan uhreina”. Vuodelle 2017 on suunnitteilla kaksi seuraavaa olohuonedialogia, joista ensimmäinen käsittelee vasta maahanmuuttaneiden poikien ja nuorten miesten elämän haasteita suomalaisessa yhteiskunnassa ja toisessa on tarkoitus pureutua poikien ja miesten syrjäytymisen juurille, sillä näemme, että syrjäytymiseen liittyvässä keskustelussa keskitytään usein seurauksiin eikä taustalla vaikuttaviin syihin. Ensimmäinen vuoden 2017 olohuonedialogi on to 11.5. ja toinen loppuvuodesta.

Tekijä: Kalliolan Nuoret ry:n Poikien Talo, Helsinki
Lue lisää

Jaa somessa: