Hyppää sisältöön

Presidentti Halonen toimistoineen vahvistaa vähemmistöjen asemaa

Presidentti Tarja Halonen toimistoineen osallistuu Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen omalla tasa-arvoteollaan sitoutuen yhteiskunnan kehittämiseen sosiaalisesti oikeudenmukaisemmaksi ja vähemmistöjen aseman vahvistamiseen. Tämä teema on ollut YK:ssa myös vahvasti esillä muun muassa Myanmarin rohingoihin liittyen. Presidentti Halonen sekä toimisto ovat pitäneet kasvavasti esillä myös eurooppalaisten vähemmistöjen kuten romanien asemaa.

Presidentti Halosta pyydetään puhujaksi eri puolille maailmaa sekä hänen aikaisempiin että nykyisiin tehtäviinsä liittyvissä kysymyksissä. Kestävän kehityksen lisäksi suosituimpiin teemoihin kuuluvat nimenomaan tasa-arvokysymykset. Hän toimii muun muassa kansainvälisen naisten, lasten ja nuorten terveyttä edistävän korkean tason neuvoa-antavan ryhmän (EWEC) vuorottelevana rinnakkaispuheenjohtajana vuodesta 2016. Presidentti myös kirjoittaa aiheeseen liittyviä artikkeleita kotimaisiin ja kansainvälisiin julkaisuihin.

Presidentti Halonen osallistuu aktiivisesti useiden kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen työhön. Hän on mukana muun muassa tasa-arvoon, kestävään kehitykseen ja rauhanvälitykseen liittyvissä työryhmissä ja järjestöissä. Suomessa presidentti tapaa kansainvälisiin tehtäviin liittyviä vieraita ja osallistuu tasa-arvoa koskeviin tilaisuuksiin. Presidentti Halosella on suomalaista moniarvoista kulttuuria, vähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, sekä demokratiaa edistävä nimikkorahasto Kansan Sivistysrahastossa.

Presidentti Halonen on profiloitunut uransa aikana muiden teemojen ohella vahvasti juuri tasa-arvon ja yhtäläisten oikeuksien edistäjänä. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeessa hän on ollut mukana alusta alkaen toimiessaan hankkeen korkea-arvoisen foorumin puheenjohtajana ja edistäen näin tasa-arvotekojen etenemistä laajasti koko yhteiskunnassa.

Tekijä: Presidentti Tarja Halosen toimisto
Lue lisää

Jaa somessa: