Hyppää sisältöön

Rekrytoivan esimiehen sokkotreffit

Osana Suomisen yritysvastuustrategiaa ja painopistealuetta ”Vastuullinen tapa toimia koko organisaatiossa” käynnistettiin vuoden 2015 lopussa sokkorekrytointikokeilu. Projektin tarkoitus on edistää monimuotoisuutta ja varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille, jotka hakevat töihin Suomiseen.

Projektin aikana huomattiin, että suurella osalla työnhakijoiden henkilötiedoista ei ole merkitystä Suomiselle, mutta toisaalta ne saattavat vaikuttaa rekrytointiprosessiin tiedostamattomasti. Suomisella päätettiin kokeilla tilannetta, jossa rekrytoiva esimies näkee vain kaikkein olennaisimmat tiedot hakijoista.

Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin keskeiset valintaperusteet, jotka olivat objektiivisia, mitattavia ja perustuivat työpaikan kuvaukseen. Tässä tapauksessa tällaisia perusteita olivat esimerkiksi hakijan tutkinto, pääaine ja avoimen tehtävän kannalta olennaiset taidot. Ulkoinen rekrytointikonsultti arvioi kaikki hakijat ja valitsi hakijoiden joukosta kymmenen sopivinta ehdokasta.

Toisessa vaiheessa rekrytoiva esimies karsi joukon kuuteen hakijaan heidän hakemustensa ja ansioluetteloidensa perusteella. Henkilötiedot oli piilotettu esimiehen näkyvistä, jolloin hakijoita arvioitiin vain heidän osaamisensa ja ansioidensa perusteella. Hakijoiden henkilöllisyys selvisi rekrytoivalle esimiehelle vasta haastatteluvaiheessa.

Kokeilu onnistui ja sokkorekrytointi toi tehokkuutta, selkeyttä ja järjestelmällisyyttä Suomisen rekrytointiprosessiin.

Suomisella kiinnitetään huomiota myös tasa-arvoiseen palkkaukseen:

http://www.suominen.fi/fi/media/materiaalit/uutiset/suominen-otti-tasa-arvoisen-palkkauksen-tarkasteluun-2016-03-08-08-56-28/

Tekijä: Suominen Oyj, maailmalaajuinen kuitukangasvalmistaja
Lue lisää

Jaa somessa: