Hyppää sisältöön

Sata Luetaan yhdessä -ryhmää voimaannuttamassa maahanmuuttajanaisia

Luetaan yhdessä on vapaaehtoisuuteen perustuva valtakunnallinen verkosto, jossa matalan kynnyksen opiskeluryhmät tukevat maahanmuuttajien, erityisesti naisten, kielen oppimista. Ryhmissä tapahtuva suomen ja ruotsin kielen oppiminen on alkuna kotoutumiselle ja voimaantumiselle.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat vähäisen koulutustaustan omaavat ja virallisen kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle jäävät henkilöt, kuten kotiäidit, seniorit sekä luku- ja kirjoitustaidottomat. Huolehtimalla väliinputoajien mahdollisuuksista kielen opiskeluun varmistamamme mahdollisuudet tasa-arvoiseen kotoutumiseen Suomessa.

Luetaan yhdessä -ryhmien kielenopetus tapahtuu kerran viikossa, kahden tunnin ajan kokoontuvissa opetusryhmissä. Opetus on opiskelijoille maksutonta. Yhdessä ryhmässä opettaa monta vapaaehtoistyöntekijää, jotta ryhmissä pystytään kohtaamaan maahanmuuttajat yksilöllisesti ja antamaan henkilökohtaista tukea. Opiskelijat voivat tuoda mukanaan myös pienet lapsensa, joille järjestetään tarpeen mukaan omaa ohjelmaa oppituntien ajaksi. Opetuksen pääpaino on arjessa tarvittavassa kielitaidossa. Toiminnan tavoitteena on parantaa opiskelijoiden sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta, ja näin edistää opiskelijoiden ja heidän perheensä hyvinvointia. Luetaan yhdessä -ryhmiä toimii Suomessa yli sata 30 paikkakunnalla.

Tekijä:
Lue lisää

Jaa somessa: