Hyppää sisältöön

#satasuvausta

#satasuvausta on Vihreiden Naisten kampanja Naisjärjestöjen Keskusliiton 100 tasa-arvotekoa -hankkeelle.  Suvauksella tarkoitetaan jonkin asian tai toiminnan sukupuolivaikutusten arviointia.

Kampanjan tavoitteena on:

  1. Nostaa esiin asioita, tekoja, vallitsevia käytäntöjä ja rakenteita, jotka estävät tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.
  2. Tehdä suvaus-termiä tutummaksi ja ”salamasuvauksin”, pienin teoin ja oivalluksin, näyttää, että suvaus voi olla helppoa ja hauskaa.
  3. Jakaa tietoa epätasa-arvoon vaikuttavista asioista.
  4. Jakaa tietoa hyvistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävistä käytänteistä ja asioista.
  5. Tuottaa ratkaisuja ja ehdotuksia tasa-arvon edistämiseksi levitettäväksi laajemmin.
  6. Tehdä kannanottoja ja julkilausumia.

Kampanja käynnistyy 1.1.2017 ja päättyy vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kampanjassa haastetaan kaikkia ihmisiä ilmoittamaan kuvin ja sanoin sekä videoin asioista, jotka heidän mielestään eivät ole tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tai jotka nimenomaan edistävät sitä. Käytettävät sosiaalisen median kanavat ovat Facebook, Twitter ja Instagram. Lisäksi materiaalia julkaistaan http://www.vihreatnaiset.fi -sivuilla ja kampanjaa esitellään tammikuussa 2017 julkaistavassa Vihreä Nainen -lehdessä.

Sukupuolivaikutusten arviointi (suvata, suvaus) tarkoittaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen tähtäävää toimintaa, jossa pyritään ottamaan sukupuolinäkökulma, vaikutukset eri sukupuoliin, huomioon. Sukupuolivaikutusten arviointi on tärkeä väline tasa-arvon edistämisessä, sillä useilla yhteiskunnan alueilla (esimerkiksi työmarkkinoilla, lasten kasvatuksessa) on sukupuoleen liittyviä tekijöitä, joiden takia neutraaleilta vaikuttavat toimenpiteet voivat vaikuttaa eri tavoilla eri sukupuoliin, ja toimia tällä tavalla epätasa-arvoa tuottaen. 

Tekijä: Vihreät Naiset ry
Lue lisää

Jaa somessa: