Hyppää sisältöön

Selvitys naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisista toimista kunnissa

Amnesty selvitti kuntapäättäjien ja johtavien sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisista toimista. Useiden kuntapäättäjien tiedoissa naisiin kohdistuvasta väkivallasta on vakavia puutteita, mikä heijastuu palveluiden tasoon ja riittämättömiin budjetteihin.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen vakavimpia ihmisoikeusloukkauksia. Ilmiön tunnistaminen on ensimmäinen askel riittävien ja oikeanlaisten palveluiden turvaamiseksi.

Palveluiden saatavuudessa on asuinpaikasta tai esimerkiksi vähemmistöön kuulumisesta johtuvia eroja. Amnesty haluaa, että kaikkien kuntien asukkailla on yhtäläiset mahdollisuudet katkaista väkivallan kierre. Postinumero ei voi määritellä palvelujen saatavuutta.

Amnesty vaatii, että jokaisen väkivaltaa kokeneen ulottuvilla on oltava laadukkaita ja ammattimaisia matalan kynnyksen palveluja, joiden äärelle pääsee ilman tarpeetonta byrokratiaa. Alueellinen epätasa-arvo palveluiden ja tuen saatavuudessa on poistettava. Työntekijät on koulutettava asianmukaisesti ja työn tekemiseen on varattava riittävät resurssit.

Amnestyn tutkimuksessa selvitettiin, miten naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvät ihmisoikeusvelvoitteet toteutuvat kuntien päätöksenteossa ja väkivaltatyön käytännöissä. Vastauksia saatiin 118 yhteensä 88 kunnasta. Selvityksen toteutti tutkija Satu Lidman.

Tekijä: Amnesty International Suomen osasto
Lue lisää

Jaa somessa: