Hyppää sisältöön

Seminaari naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

Ranskan instituutti järjestää johtajansa Jeannette Bougrabin aloitteesta Yhdistyneiden kansakutien kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen päivän aattona perjantaina 24. marraskuuta Eurooppasalissa Helsingissä seminaarin, jonka kunniavieraiksi saapuvat Ranskan ja Suomen oikeusministerit Nicole Belloubet ja Antti Häkkänen. Seminaarin tarkoituksena on herättää keskustelua naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan laajuudesta Suomessa, nostaa esiin kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön merkitystä väkivaltaproblematiikan hallinnassa, lähestyä aihetta Ranskaa ja Suomea vertailevasta kulttuurisesta näkökulmasta sekä rakentaa siltoja yhteiskunnan eri toimijoiden, asiantuntijoiden, viranomaisten ja päätöksentekijöiden välille. Seminaarin moderoi Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Erja Yläjärvi.

Euroopan unionin perusoikeusviraston teettämän tutkimuksen mukaan Suomi on yhä edelleen yksi kolmesta väkivaltaisimmista Euroopan maista naisille. Naiset kokevatkin väkivaltaa miehiä enemmän kodeissa – uhrina on kolmessa neljästä tapauksesta nainen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 8800 uhria, joista 5200 tapausta liittyi avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden väliseen väkivaltaan. Uhri oli nainen noin 80 prosentissa tapauksista. Henkirikostilaston mukaan toiseksi yleisin henkirikostyyppi on parisuhdekumppanin tai entisen kumppanin surmaama nainen (16 %). Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusraportin mukaan perheväkivallan uhreja, joista naisia 94 %, pyrki vuonna 2016 turvakoteihin 16 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

On hälyttävää, että Suomen kaltaisessa modernissa ja kehittyneessä yhteiskunnassa naisiin kohdistuva väkivalta on yhä vallitseva ongelma. Jokaisella naisella tulisi olla oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, eikä yhtään vähempää kotiympäristössä. Väkivallattoman elämän tukeminen tulisi olla koko yhteiskunnan yhteinen projekti ja prioriteetti. Seminaarin tavoitteena on siten pyrkiä herättämään niin yleisö kuin päättäjätkin todellisuuteen kasvattamalla tietämystä, vaikuttamalla asenteisiin sekä löytämällä välttämättömiä keinoja ja ratkaisuja väkivallan lopettamiseksi.

Lue juttu seminaarista täällä!

Tekijä: Ranskan instituutti Suomessa, Helsinki
Lue lisää

Institute Francais Finlande -teksti sinisellä värillä valokoisella pohjalla.
Jaa somessa: