Hyppää sisältöön

Seminaari naisten asemasta ja kansainvälisestä kaupasta

Ulkoasianministeriö järjesti naisten asemaa ja kansainvälistä kauppaa käsitelleen seminaarin 1.2.2017 Helsingissä. Seminaariin oli kutsuttu puhujiksi International Trade Centre (ITC) -nimisen kansainvälisen järjestön asiantuntijat Vanessa Ergobogbo ja Robert Skidmore Genevestä. Seminaariin osallistui taloudesta ja tasa-arvokysymyksistä kiinnostuneita yhteistyökumppaneita järjestöistä ja ministeriöistä. Tilaisuuden avasi UM:n taloudellisten ulkosuhteiden osaston Antti Piispanen, joka kertoi että ITC oli tottunut puhumaan kaupanalan ihmisille tasa-arvon tärkeydestä, mutta seminaarin tavoitteena oli myös kertoa tasa-arvoihmisille kaupan ja talouden merkityksestä.

ITC:n Vanessa Ergobogbo korosti, että jo pelkästään taloudelliset argumentit puhuvat naisten aseman vahvistamisen puolesta. Naisten aseman, inhimillisen kehityksen ja tulotason välillä on kansainvälisesti vahva korrelaatio. Silti naisyrittäjät kohtaavat edelleen lakiin, talouden sääntöihin tai kulttuurisiin normeihin pohjautuivia esteitä liiketoiminnalleen kaikkialla maailmassa. Robert Skidmore esittelin ITC:n maataloussektoriin, kuten kahviin ja kaakaoon, liityviä arvoketjuhankkeita. Niissä oli otettu erityisesti huomioon naisten kohtaamat esteet mm. järjestäytymiseen, koulutukseen tai palveluihin liittyen, minkä seurauksena naisten työllisyys ja tulotaso paranivat.

Keskeinen ITC:n aloite on SheTrades, jonka tavoitteena on purkaa edellä mainittuja esteitä ja inspiroida mahdollisimman laaja joukko toimijoita edistämään naisten taloudellista asemaa. Konkreettisena tavoitteena aloitteessa on miljoonan naisyrittäjän linkittäminen markkinoihin vuoteen 2020 mennessä. SheTrades -aloitteen taustalla on havainto, että naisomisteisten yritysten asema kansainvälisissä arvoketjuissa on lähes olematon, vaikka joka kolmas tai neljäs yritys maailmassa on naisomisteinen. SheTrade on myös kehittänyt mobiiliapplikaation edistämään naisyrittäjien päästyä markkinoille. Aloitteesta löytyy lisätietoja osoitteessa www.shetrades.com.

Ulkoasianministeriö tukee ITC:n SheTrades-aloitetta sekä järjestön työtä naisten aseman edistämiseksi kehitysmaissa. Vuonna 2016 ministeriö myönsi ITC:lle 3,175 miljoonan euron tuen, josta 1,1 miljoona euroa ohjataan naisten taloudellisen aseman parantamiseen liittyviin hankkeisiin. Ulkoasiaministeriö on myös teettänyt tutkimuksen sukupuolten tasa-arvosta globaaleissa arvoketjuissa. Tutkimuksen pääsee lukemaan osoitteessa

http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=297031&nodeid=49540&contentlan=1&culture=fi-FI

Tekijä: Ulkoasiainministeriö
Lue lisää

Jaa somessa: