Hyppää sisältöön

Seniorisairaanhoitajat omaishoitajien tukena

Sairaanhoitajaliiton ja Omaishoitajat ja läheiset -liitto aloittivat vuonna 2015 yhteistyömuodon, jota kutsumme omaishoitajien mentoroinniksi.

Mentoreina toimivat eläkkeellä olevat vapaaehtoiset Sairaanhoitajaliiton jäsenet ja mentoroitavina ovat Omaishoitajat ja läheiset -liiton paikallisyhdistysten valitsemat ja tästä toimintamallista hyötyvät omaishoitajat. Toimintamalli on huolellisesti suunniteltu molempien järjestöjen yhteistyönä, mutta varsinaisia toimijoita ovat molempien järjestöjen alueelliset toimijat. Aloitimme ensiksi pilottihankkeella Varsinais-Suomessa v. 2015. Sen jälkeen se jäi jatkumaan Turun seudulle ja laajeni v. 2016 alussa Satakuntaan, Porin alueelle ja seuraavaksi vuoden 2017 alussa toiminta käynnistyy Kainuun alueella Kajaanissa.

Kun yhteistoiminta alueella käynnistyy, aluksi yhdessä koulutamme asiasta kiinnostuneet seniorisairaanhoitajat ja sen jälkeen alueellisesti yhdistellään sopivat mentorointiparit. Yksi mentorointikausi on noin 9 kuukautta. Yhteensä näitä mentorointipareja on tällä hetkellä ollut noin 15. Määrä ei ole ollut suuri, mutta tulokset ovat olleet erittäin hyviä.

Mitä mentorointi on

• Mentorointi on tavoitteellinen ja tuloksellinen prosessi, jossa jaetaan tietoa ja kokemuksia

• Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen henkilön luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten keskustelujen avulla. Se pohjautuu vapaaehtoisuuteen, mutta edellyttää molempien osapuolien vahvaa sitoutumista prosessiin.

• Tavoitteellisessa mentorointiprosessissa on selkeä päämäärä; alku ja loppu. Parit laativat yhdessä sopimuksen, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat prosessiin ja sen luottamuksellisuuteen. Ohjelman lopussa arvioidaan prosessin onnistumisen ja ohjelman vaikuttavuutta – mihin tuloksiin se pääsi

Omaishoitajien mentoroinnilla tavoitellaan ihmisten välisen tasa-arvon lisäämistä, tukemalla omaishoitajia heidän vaativassa tehtävässään. Vuorovaikutuksellisin keinoin vaikutetaan heidän elämänsä laatuun antamalla lisää voimavaroja ja jaksamista.

Tekijä: Sairaanhoitajaliitto ja Omaishoitajat ja läheiset -liitto
Lue lisää

Jaa somessa: