Hyppää sisältöön

Seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi

Helsingin kaupungin liikuntapalvelussa toteutetaan vuonna 2018 arviointi, jossa selvitetään liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon.

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen tavoite on keskeinen osa Helsingin kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategiassa 2017–2021 todetaan, että ”Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.” Liikuntapalvelun seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi tukee kaupunkistrategian tavoitetta ja on osa laajempaa tutkimuspohjaista hanketta.

Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa kaupungin seuroille myöntämien resurssien kohdentumisesta sukupuolittain sekä myös lajeittain ja seuraryhmittäin. Keskeisenä tavoitteena on rakentaa tietopohjaa paitsi päätöksenteon tueksi myös liikuntapalvelun ja seurojen väliselle vuorovaikutukselle.

Tietoa kerätään kaupungin omista järjestelmistä sekä helsinkiläisille seuroille suunnatun kyselyn avulla.

Helsinkiläinen liikunnan ja urheilun seurakenttä on laaja ja moninainen. Avustettuja seuroja on kaupungissa yli 350 ja yhteensä helsinkiläisiä seuroja on arviolta noin 800. Niissä harrastetaan jopa 100 eri lajia. Ennen kaikkea ne liikuttavat yli 100 000 helsinkiläistä.

Arviointi loppuraportteineen valmistuu marraskuussa 2018. Sen tuloksista tullaan viestimään laajasti.

Tekijä: Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapalvelu
Lue lisää

Jaa somessa: