Hyppää sisältöön

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa -verkkokoulutus

Verkkokoulutus lisää tietoisuutta nuoriin kohdistuvasta sukupuolistuneesta väkivallasta ilmiönä, sekä antaa välineitä väkivallan tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Se edistää tasa-arvoa vastaamalla tarpeeseen tiedostaa sukupuolen moninaisia merkityksiä ja väkivallan haavoittavuutta nuoruuden herkässä ikävaiheessa.

Koulutus on suunnattu erityisesti opetus- ja kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloille. Se sopii sekä opiskelijoille että niille, jotka jo työskentelevät nuorten parissa yläkouluissa ja toisella asteella. Myös näiden alojen sidosryhmät, kuten nuorisotyön järjestöt, hyötyvät sukupuolitietoisesta väkivaltakoulutuksesta.

Kahdentoista tunnin mittainen kokonaisuus perustuu Tampereen yliopistolla koordinoidussa, kansainvälisessä EU-hankkeessa (EraseGBV) vuosina 2019–2021 tehtyyn tutkimukseen. Kroatiassa ja Espanjassa on tehty samankaltaiset maakohtaiset koulutuspaketit.

Suomenkielinen koulutus julkaistiin lokakuussa 2021 ja se on avoimesti saatavilla osoitteessa https://verkkokoulut.thl.fi. Vuoden loppuun mennessä ilmestyvät ruotsin- ja englanninkieliset käännökset. Koulutuksen seitsemässä osiossa tarkastellaan sukupuolistunutta väkivaltaa niin kokijan, tekijän kuin sivustaseuraajan näkökulmasta:

Tietoa sukupuolistuneesta väkivallasta
Lainsäädännön kehikko
Sukupuolistereotypiat ja väkivallan dynamiikka
Työkaluja tunnistamiseen ja puuttumiseen
Työkaluja väkivallasta keskustelemiseen
Väkivallan käsittelemisen käytännöt
Ennaltaehkäisytyö

Verkkokoulun voi suorittaa itsenäisesti tai ohjatusti, yksin tai ryhmässä. Se soveltuu niin työyhteisön jatkokoulutukseen kuin korkeakouluopintoihin.

Tekijä: Tampereen yliopistolla koordinoitu EU-rahoitteinen EraseGBV-hanke
Lue lisää

Jaa somessa: