Hyppää sisältöön

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta TASOVA-hankkeessa

AGORA – Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus Helsingin yliopistosta esittää 100 tasa-arvotekoa –kampanjaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutusta, joka suunnitellaan ja toteutetaan TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen –projektin partnerien yhteistyönä. 

Aluekehityskysymyksiin painottuvalla koulutuksella lisätään ammatillista osaamista, jota tarvitaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä. Kaksivuotinen koulutus käynnistyy maaliskuussa 2017 ja se on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa eri puolilta Suomea. Koulutus antaa valmiuksia toimia mm.

·         lainsäädännön edellyttämänä asiantuntijana
·         konsulttina organisaatioiden kehittämistyössä
·         suunnitelmien ja ohjelmien arvioijana 
·         projektisuunnittelijana ja kehittäjänä
·         kouluttajana ja tapahtumajärjestäjänä
·         verkostojen toiminnan kehittäjänä
·         konsultointiyrittäjänä 

Koulutukseen haku päättyy 31.12.2016. TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen – kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti (2016-2019) kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa. Projektissa vauhditetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymistä ja huomioon ottamista aluekehityksessä ja maakuntien kehittämisessä mm. tukemalla alueellisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyössä järjestämällä tapahtumia, tietoiskuja ja koulutuksia sekä tavoitteellista vaikuttamistoimintaa. Projektissa tehdään aktiivisesti yhteistyötä myös viranomaisten kanssa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimiseksi käynnissä olevassa aluehallinnon uudistuksessa sekä parantamalla ja yhdenmukaistamalla käytettyjä seuranta- ja arviointimenetelmiä. 

TASOVA -projektin toteuttamisessa ovat mukana keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat. Vastuullisena toteuttajana on AGORA – Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus. Projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Helsingin yliopisto. Rahoittajaviranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysministeriö.

Lue lisää: AGORA –verkkosivu: http://blogs.helsinki.fi/agora-sje/

Tekijä: AGORA ja TASOVA
Lue lisää

Jaa somessa: